Dashboard!

Renoveerimine vähendab mürataset Kopli kõrgepingealajaamas

05.07.2016 11:36

Elering sõlmis lepingu Tallinnas, Pelguranna tänaval paikneva Kopli kõrgepingealajaama rekonstrueerimiseks, mille tulemusel väheneb oluliselt alajaama seadmete tekitatav müra.

Mürataseme vähendamiseks paigaldatakse trafod ja reaktorid renoveerimise käigus kinnisesse hoonesse. Selle tulemusel väheneb alajaamast tulenev häiring lähedalasuvate elumajade elanikele. Praegu paiknevad Kopli alajaama põhiseadmed välitingimustes.

Alajaam saab renoveerimistööde käigus uue 110-kilovoldise jaotla, kuhu ühendatakse kaks liini ja kaks jõutrafot. Samuti kaasajastatakse omatarbe- ja kommertsmõõtesüsteemid ning ehitatakse uus juhtimishoone.

Kopli alajaama uuendamise tööd lähevad maksma 1,63 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööde teostaja leidmiseks korraldatud riigihanke võitis ABB Eesti AS, kelle pakkumine oli kuue laekunud pakkumise hulgas kõige odavam. Alajaama uuendamise tööd lõpevad kava järgi 2017. aasta lõpus.

Praegune Kopli alajaam on ehitatud 1984. aastal. Selle tehnilised süsteemid on vananenud ja nende töökindlus kohati halb. Samuti on halvas seisukorras alajaama ehituslikud kandekonstruktsioonid.

Lisaks sõlmis Elering hiljuti lepingu Tööstuse alajaama uuendamiseks Tartus. Ka Tööstuse alajaam on ehitatud 1984. aastal ning selle seadmed on kohati ebatöökindlad ja halvas seisus. Tööstuse alajaama renoveerimise käigus valmib 110-kilovoldi jaotusseade, kuhu ühendatakse kaks liini ja kaks Eleringi kliendi, jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi trafot. Ka Tööstuse alajaam saab uued omatarbesüsteemid ja uue juhtimishoone.

Hanke Tööstuse alajaama uuendamiseks võitis AS Merko, kes pakkus tööde hinnaks 1,03 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööd valmivad plaani kohaselt järgmise aasta lõpus.