Dashboard!

Puude langetamine kaitsevööndis

Puude langetamiseks kaitsevööndis tuleb Eleringile esitada taotlus elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks (taotluse vormi leiab siit). Taotlus tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne planeeritud tegevuse alustamist aadressil info@elering.ee.

Pärast taotluse esitamist võtab maaomanikuga hiljemalt 10 päeva jooksul ühendust piirkonna käidukorraldaja, kellel tuleb veenduda, et kavandatud töö tegemine on ohutu. Peale võimalike ohtude selgitamist ning ohutute töömeetodite tutvustamist, väljastab käidukorraldaja loa elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks.

Enne puu langetamist tuleb veenduda, et tööd on tehnoloogiliselt läbi mõeldud ja ettevaatusabinõud tarvitusele võetud. Puu tuleb langetada kas piki liini või metsa, st liinile vastupidises suunas. Liini suunas on puude langetamine kategooriliselt keelatud.

Kui siiski juhtub, et puu hakkab langema liini poole, tuleb teha järgmist:

  • lõpetada viivitamatult igasugune tegevus, mis on seotud puu langetamisega;
  • eemalduda puust kiiresti vähemalt 20 meetri kaugusele vältides astumist, mil mõlemad jalad üheaegselt puudutavad maapinda (nii on võimalik vältida sammupinge alla sattumist);
  • kui puu sattus juhtmele nii lähedale, et tekkis lühis või puu jäi juhtmele rippu, tuleb sellest viivitamatult teavitada Eleringi liinide käidukorraldajat (kontakttelefoni leiab elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemise loalt);
  • vältida igasugust lähenemist puule, ka sae päästmise eesmärgil;
  • oodata elektriala asjatundjate saabumist, kes juhtmelt puu eemaldavad.

Metsamaterjali kokkuveol ja ladustamisel tuleb jälgida, et tõstemasinate ja koormatega liikumine ei oleks ohtlik.