Dashboard!

Tähtajatute elektrilepingute osakaal kerkis juulis 22 protsendini

27.08.2013 09:38

Sõlmitud elektrilepingutest olid juuli lõpus 78 protsenti tähtajalised ja 22 protsenti tähtajatud. Sarnaselt juunile kasvas tähtajatute lepingute osakaal ka juulis ühe protsendipunkti võrra.


Juuli lõpu seisuga oli 75 protsenti elektrienergia tarbimiskohtadest sõlminud lepingu elektri ostuks ja 25 protsenti tarbimiskohtadest pole Andmelao andmetel elektrilepingut sõlminud. Lepinguta mõõtepunktidest kuuluvad 99 protsenti väiketarbijatele ning üks protsent suurtarbijatele.

Lepingut omavad kliendid tarbisid Andmelattu müüjate poolt sisestatud lepinguinfo põhjal juulikuus 88 protsenti ja elektrilepinguta tarbijad 12 protsenti Eestis kasutatud elektrist.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas augusti algusest kehtima leping uue müüjaga, oli 1638. Tegemist on suurima numbriga sellel aastal, kui välja jätta juuli algus, mil hakkasid kehtima kuuekuuliste lepingute lõppemise järel sõlmitud uued lepingud.

Bilansihaldurite turuosad, mis sisaldavad nii võrguettevõtjate võrgukadusid kui ka üldteenuse korras tarbitud elektri kogust, on toodud alljärgnevas tabelis. Bilansihaldurite portfellide osakaalud süsteemi tarbimisest on arvutatud bilansihalduri bilansipiirkonnas mõõdetud tarbimise kogumahu alusel. Bilansiportfellide turuosad ei ühti bilansihaldurite enda osadega elektri müügil lõpptarbijatele, kuna bilansiportfell sisaldab ka portfelli kuuluvate teiste müüjate elektrikoguseid. Tabelis on välja toodud üksnes suuremate elektrimüüjate osakaalud turu kogumahust.
 

Bilansihaldurite turuosadjuuli.13juuni.13mai.13
Eesti Energia AS bilansiportfell71,8%70,4%71,1%
sh VKG Energia osakaal-0,7%0,7%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell10,4%8,9%8,8%
sh 220 Energia OÜ osakaal1,5%1,5%1,5%
sh TS Energia OÜ osakaal0,5%0,9%1,0%
sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal0,7%1,2%1,2%
sh Sillamäe SEJ AS osakaal0,9%0,8%0,8%
sh VKG Energia osakaal0,8%--
sh AS Loo Elekter osakaal0,2%0,2%0,2%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell9,2%13,0%12,5%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell2,5%2,4%2,3%
sh Imatra Elekter AS osakaal1,2%1,2%1,2%
sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell1,5%1,1%1,1%