Dashboard!

Põleng Tapa alajaamas

30.12.2010 08:58

Eile, 29. detsembri hilisõhtul ajavahemikus kell 23.23-23.45 tekkis Eleringile kuuluvas Tapa 110 kV alajaama juhtimishoones põleng ning mõlemad 110 kV trafod lülitusid välja. Selle tagajärjel jäid elektritoiteta Tapa linna ja selle ümbruskonna tarbijad. Elektrivarustus taastati kella 8 hommikul. Kohale kutsuti Päästeamet ning toimunu põhjused on selgitamisel.