Dashboard!

Põhjamaade energiabörsi Nord Pool´i Baltimaadesse laienemise esimene võimalik tähtaeg on 2009.a. 1. juuli

28.08.2008 12:02

Põhjamaade energiabörsi Nord Pool´i poolt eelmise aasta novembris algatatud projekti NPS Baltic raames on osapoolte vahel jõutud selgusele, et esimene võimalik kauplemise alustamise tähtaeg on 2009. aasta 1. juuli.

Põhjamaade energiabörsi Nord Pool´i poolt eelmise aasta novembris algatatud projekti NPS Baltic raames on osapoolte vahel jõutud selgusele, et esimene võimalik kauplemise alustamise tähtaeg on 2009. aasta 1. juuli. Tähtaja edasilükkamine on eelkõige seotud vajadusega sisse viia vastavad muudatused Eestis täna kehtivasse seadusandlusesse. OÜ Põhivõrk juhatuse esimehe Lembit Vali sõnul on seadusemuudatused eelkõige seotud vajadusega sätestada vabatarbijate õigused ja kohustused vabaturul tegutsemiseks ja samuti vajavad ülevaatamist ja täpsustamist õigused ja piirangud kolmandatest maadest elektrienergia importimisel. NPS Batic projekti esmase ülesandena leppisid osapooled kokku Eesti-Soome merekaabli Estlink lõunapoolses otsas eraldi hinnapiirkonna loomises. See võimaldab tulevikus kasutada Estlinki merekaablit efektiivsemalt ning senisest rohkem turule orienteeritult. Plaani kohaselt avatakse osa merekaabli võimsusest Nord Pool’i oksjonite jaoks ja elektrienergia tunnihind hakkab kujunema oksjonil otseselt kõigi turuosaliste kauplemise tulemusena. NPS Baltic projekti osapoolteks on Nord Pool Spot AS, AS Latvenergo, Lietuvos Energija AB, Finestlink OY, Eesti Energia AS, Nordic Energy Link, Fingrid OY ja OÜ Põhivõrk. Loe lisaks: Põhjamaade energiabörs Nord Pool alustas ettevalmistusi laienemiseks Baltikumi