Dashboard!

Põhjamaade elektrisüsteemide info nüüdsest kättesaadav reaalajas

14.10.2011 10:28

Eesti koos teiste Põhjamaade süsteemihalduritega avas ühise veebikaardi, kus on võimalik jälgida nende riikide elektrisüsteemide andmeid reaalajas. Eesti jaoks on see samm edasi integreerumisel Põhjamaade elektrituruga.

Reaalajas uuenev veebikaart näitab elektrivoogude liikumist ja hindasid Taani, Soome, Norra, Rootsi ja Eesti vahel. Lisaks on võimalik saada andmeid iga riigi elektritootmise kohta liikide lõikes, samuti infot elektritarbimise ning süsteemisaldo kohta. Kogu infot uuendatakse iga minuti järel.

Värske info kuvamine uuel Põhjamaade veebikaardil tähendab kõigi osalevate riikide jaoks info kättesaadavuse osas suurt edasiminekut, mis tõstab Põhjamaade elektrituru toimimise läbipaistvust ning teeb tarbijatele ülevaate saamise senisest oluliselt lihtsamaks.

Veebikaardiga on võimalik lähemalt tutvuda Eleringi kodulehel.

Põhjamaade elektrisüsteemihaldurid on Energinet.dk, Fingrid, Statnett, Svenska Kraftnät ning Elering.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.