Dashboard!

Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot laieneb järgmisel aastal Eestisse

30.09.2009 05:58

Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot AS teatas täna, 30. septembril uue hinnapiirkonna avamisest 2010. aasta kevadel Eestis. Otsus on oluline verstapost Soome ja Eesti vahelise merekaabli Estlink 2 ehitamise ettevalmistamisel.

Täna tehtud otsusega Nord Pool Spot ASi (NPS) poolt loodi esimene eeldus Soome ja Eesti vahelise merekaabli Estlink 2 valmimiseks 2013. aasta lõpuks. Estlink 2 merekaabel on ka üks Baltic Electricity Market Integration Plan (BEMIP) projekti käigus Euroopa Komisjoni poolt väljavalitud olulisi infrastruktuuri projekte, mida rahastatakse 100 mln euro ulatuses. Eleringi elektriturgude arendusjuhi Ingrid Aruse sõnul annab Nord Pooli otsus rohelise tule Soome põhivõrguettevõtjale Fingridile Estlink 2 merekaabli ehitamiseks vajalike otsuste tegemiseks. „Veel eelmise aasta lõpus oli olukord üsna ebakindel, kui NPS teatas Baltikumi laienemise plaani külmutamisest, „ nentis Arus. NPS tõi tollal turupiirkonna avamist takistavate teguritena välja Eesti seadusandluses vajalikud muudatused ja merekaabli Estlink 1 omanike otsuse mitte lubada omanike kasutuses olevat kaablivõimsust elektriturule jagamiseks ja turuosalistele kasutamiseks. Aruse sõnul NPS Eesti hinnapiirkonna avamise otsus elektrituru tekke jaoks oluline verstapost, millele on eelnenud ligi kaheaastane töö. „NPS on nüüdseks kindel, et 2010. aasta kevadeks on saavutatud kõigi hinnapiirkonna avamiseks nõutavate eeltingimuste täitmine, „ selgitas Arus. Praeguseks on koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga leitud lahendused Eesti seadusandlusesse vajalike muudatuste sisseviimiseks, samuti on allkirjastatud Estlink 1 omanike kokkulepe, mis annab õiguse omanikule võimsuse rentimiseks Eesti ja Soome põhivõrguettevõtjatele, kes omakorda annavad võimsuse jaotamiseks NPSile. Järgmiste tegevustena jätkuvad NPS ja kaabliomanike läbirääkimised kaablivõimsuse rentimiseks Eleringile ja Fingridile, mis antakse turuosaliste kasutusse. Vastav leping võimsuse rentimiseks on põhivõrguettevõtjate poolt ettevalmistatud, hetkel on leping saadetud kooskõlastamiseks Eesti ja Soome regulaatoritele. NPS jätkab selle aasta lõpus ka NPS Balti projekti teise etapiga, lõppeesmärgiks on NPS hinnapiirkonna laienemine kogu Balti regiooni ja samuti päevasisese kauplemise käivitamine Balti hinnapiirkonnas. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.