Dashboard!

Põhivõrk võttis kasutusele uue ärinime Elering OÜ

19.06.2009 11:15

Alates 19.juunist hakkab põhivõrgu ettevõte kandma uut ärinime Elering OÜ, mis on inspireeritud elektri ringlusest ja ettevõtte põhiülesandest tagada Eesti elektrisüsteemi töökindlus. Koos nimevahetusega muutis ettevõtte ka oma visuaalset identiteeti.

Elering OÜ juhatuse esimehe Lembit Vali sõnul tulenes vajadus identiteedi uuendamise järele Euroopa Liidu direktiivides ja Eesti riiklikus elektrimajanduse arengukavas sätestatud nõuetest ning põhivõrgu ettevõtete erilisest rollist elektriturul. „Varustuskindluse tagajana ja turukohana peab meil olema tootjatest ja tarbijatest eristuv identiteet,“ märkis Vali ning lisas, et ettevõtte järgmiste aastate üks peamisi ülesandeid on ühendada Estlink 2 abil Eesti elektrisüsteem Põhjamaade elektrisüsteemiga ja seeläbi suurendada Eesti elektrisüsteemi toimimiskindlust. Eesti Energia kontserni juhatuse esimees Sandor Liive ütles, et Eesti elektriturg on lähiaastatel avanemas konkurentsile. „Eesti põhivõrgu ettevõte on juba praegu oma tegevustes sõltumatu Eesti Energiast kui aktiivsest osapoolest Balti elektriturul. Nimevahetus aitab sõltumatust rõhutada,“ lisas Liive. „Nimevahetust soosis ka asjaolu, et senine ärinimi Põhivõrk oli eurooplastest koostööpartnerite jaoks keeruline kasutada. „Elering on nii eesti kui inglise keeleruumis arusaadav, kerge hääldada ning meie põhitegevust ilmestav nimi, mis on tuletatud elektrist ja elektri ringlusest,“ selgitas Vali. Sel ja järgmisel aastal peab välisühenduste loomise näol tegema väga suuri investeeringuid Eesti elektrituru varustuskindluse tagamiseks. Ühenduste ehitamise kõrval on oluline jätkata praktiliste ettevalmistustega, et Eesti koos teiste Balti riikidega kuuluksid tulevikus samasse sagedusalasse teiste Euroopa riikidega. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad. Elering OÜ kuulub Eesti Energia kontserni.