Dashboard!

Põhivõrk võtab kasutusele ärinime Elering

08.05.2009 04:30

Põhivõrk OÜ-d ootavad lähiajal ees mitmed uuendused, mis aitavad meil paremini täita oma eesmärke ning kanda Põhivõrgule antud vastutust sõltumatu elektrituru toimimise tingimuste tagajana. Kuna Euroopa Liidu direktiivid seavad meile kindlad tegevusraamid ja Põhivõrgu erilise rolli tugevdamiseks on vaja eristuvat identiteeti Eesti Energiast, siis otsustasime samaaegselt Eesti Energia brändiuuendusega muuta ka Põhivõrgu ärinime.

Uue ärinime ja visuaalse identiteeti loomise ajendiks on muuta ettevõtte roll tavainimesele arusaadavamaks ning lihtsamaks. Sellest tulenevalt asendame senise kõlalt tehnilise ja rahvusvahelisel tasandil keerulise nime lihtsama ja meeldejäävama ärinimega. Alates käesoleva aasta suvest hakkab OÜ Põhivõrk kandma uut oma tegevust ilmestavat ärinime, milleks on  – Elering, mida hakkab toetama ka uus logo. Elering räägib elektri ringlusest, mis on iseloomulik ülekande valdkonnale kui elektrisüsteemi toimimiskindluse tagajale. Uut ärinime ja visuaalset identiteeti asume kasutama alates ärinime registreerimisest äriregistris, mis meie plaanide kohaselt leiab aset tänavu suvel. Seni tegutseme endise ärinime OÜ Põhivõrk all.