Dashboard!

Põhivõrk võtab ehitajalt vastu Rakvere alajaama

05.01.2009 04:20

Teisipäeval, 6. jaanuaril, toimub Rakvere alajaama renoveerimistööde üleandmine ehitajalt ABB AS-lt OÜ-le Põhivõrk.

Renoveerimistööde tellija poolelt allkirjastab üleandmise - vastuvõtmise akti OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali ja ehitaja poolelt ABB AS juhatuse esimees Bo Henriksson.Rakvere alajaama 110 kilovoldine (kV) jaotla anti töösse 1961 aastal. Ehitustööde alguseks olid ehituskonstruktsioonid amortiseerunud, elektriseadmete ressurss ammendunud ning maandussüsteem vajas kaasajastamist. Projekt hõlmas OÜ Põhivõrk 110 kV jaotla renoveerimist, olemasolevad 110 kV trafod  paigaldati uutele avariiõlivannidega vundamentidele ja ümbritseti müratõkkeseintega. Projekti mahus renoveeriti  ka OÜ-le  Jaotusvõrk kuuluvad 35 ja 10 kV jaotlad ning nende seadmete jaoks ehitati eraldi hoone.Antud renoveerimistöödega on Rakvere 330/110/35/10 kV alajaam täielikult uuendatud. 330 kV jaotla oli ehitatud juba 2005. aastal. "Rakvere  alajaama on oluline sõlmalajaam ning uuendused on parandanud kogu Virumaa  elektrienergiaga varustamise töökindlust", kinnitas OÜ Põhivõrk poolt projekti  juhtinud Vladimir Antson.Töövõtja ABB AS alustas töid 2007. aastal, projekti kogumaksumus on 58,9 miljonit krooni. Projekt hõlmas alajaama projekteerimis- ja ehitustöid, seadmete paigaldust ja seadistamist.