Dashboard!

Põhivõrk uuendas lepinguid liinide ja alajaamade hooldustööde teostamiseks

31.10.2006 11:55

Täna, 31. oktoobril allkirjastati lepingud hooldustööde tegemiseks Põhivõrgu liinidel ja alajaamades.

Ida ja Lõuna-Eesti kõrgepingeliine hakkab vastavalt lepingule hooldama Empower EEE AS. Põhja ja Lääne piirkonnas hakkab liinide hooldustöid teostama AS Siemens Electroservices, kes osutus võitjaks ka alajaamade hoolduse hankekonkursil. Kolmeks aastaks sõlmitud lepingud jõustuvad alates 1. aprillist 2007.

Äsja sõlmitud lepingute kohaselt hakkavad töövõtjad teostama kõigi Põhivõrgu alajaamade ja kõrgepingeliinide plaanilisi ja avariihooldustöid. Siia hulka kuuluvad nii alajaamade seadmete, hoonete, rajatiste ja territooriumite korrashoiu- ja remonditööd kui ka lülitamiste teostamine. Liinide osas kuuluvad hanke mahtu nii plaanilised kui erakorralised liinide ülevaatused, rikkekohtade avastamine ja rikete kõrvaldamine koos selleks vajalike seadmete ja materjalidega.

“Allkirjastatud lepingud tagavad vähemalt lähiaastate jooksul liinide hoolduse kvalifitseeritud personali poolt”, rääkis Põhivõrgu liinide käiduekspert Väino Milt. “Samuti on oluline, et alajaamades hakkab hooldust ja lülitamisi teostama üks ja sama töövõtja. See võimaldab ressursse optimaalsemalt kasutada ning Põhivõrgul hooldekulusid kokku hoida,” täiendas Põhivõrgu käiduosakonna Põhja sektori juhataja Heldur Karjaherm.

Alajaamade hooldustööde lepingu maksumus on 42,7 miljonit krooni ja kõrgepingeliinide hoolduslepingud kokku 18,1 miljonit krooni. Lepingud sõlmiti tähtajaga 31. märts 2010. pikendamisvõimalusega järgnevaks kaheks aastaks, kui pooled avaldavad sellekohast soovi ja saavutatakse kokkulepe tööde ühikhindade osas.