Dashboard!

Põhivõrk pakub abi Viru-Nigula tuulepargi ohutuse tagamiseks

18.02.2008 10:10

Eesti elektrisüsteemi toimimise eest vastutav OÜ Põhivõrk edastas Viru-Nigula tuuleparki haldavale OÜle Nelja Energia pakkumise eesmärgiga tagada tuulepargi lähistel lennuohutus ja vältida tuulepargi seadmete kahjustumist.

Eesti elektrisüsteemi varustuskindlustuse eest vastutav OÜ Põhivõrk edastas Viru-Nigula tuuleparki haldavale OÜle Nelja Energia ettepaneku võrguteenuse lepingu sõlmimiseks, mis võimaldaks tarbida elektrit määral, mis tagab tuulepargi piirkonnas lennuohutuse ja kaitseb tuulepargi tööst välja lülitatud seadmeid kahjustuste eest.

Põhivõrgu juhatuse esimees Lembit Vali ütles, et ettepaneku eesmärk on tagada tuulepargi ohutus ajaks, mil pargi haldajaga saadakse kokkuleppele Viru-Nigula tuulepargi tootmisseadmete puuduste kõrvaldamise ajakavas.

„Põhivõrk tunneb muret, et Viru-Nigula tuulepargi tuulikute labade asendit ei saa praegu ohutuse tagamiseks liigutada. Põlema tuleb panna ka tuulikute lennuohutustuled. Loodame väga Nelja Energia vastutustundlikkusele,” rõhutas Vali. Vali sõnul soovib Põhivõrk elektritarbimist võimaldava võrguteenuse lepingu sõlmida esimesel võimalusel.

Põhivõrgu juht lükkas ümber Nelja Energia süüdistuse, et Eesti Energia on hakanud endale võrguregulatsioonide karmistamise teel turgu kindlustama: „Viru-Nigula tuulepargi väljalülitamise ainus põhjus on tuulikute puudused ja nende võimalik mõju teiste klientide seadmetele ja elektrisüsteemile tervikuna. Selliste puudustega ei lubataks võrku mitte ühtegi tuuleparki, ka Eesti Energia kontserni kuuluvaid kindlasti mitte – mängureeglid on kõigile ühesugused.”

Vali sõnul on Põhivõrgu tegevus Euroopa Liidus kehtiva korra kohaselt ühemõtteliselt eraldatud Eesti Energia kontserni tootmisettevõtete tegevusest ja võrreldav lennujuhtimiskeskuse tegevusega.

„Lennujuhtimiskeskuse rolliks on juhtida ja jälgida, et kõik õhus olijad käituksid vastavalt reeglitele, mis sujuva ja ohutu lennuliikluse tagamiseks lennunduses kehtestatud on. Nii ei saa olla, et üks lennuk täidab nõudeid ning teine lendab nii nagu ise heaks arvab - lennukatastroofide vältimiseks on ülioluline, et kõik järgiksid reegleid ühtmoodi,” rõhutas Põhivõrgu juht.

Vastavalt elektrituruseadusele vastutab Põhivõrk Eesti elektrisüsteemi toimimise eest. Põhivõrk juhib reaalajas kogu Eesti elektrisüsteemi tööd, seisab hea Eesti kõrgepingevõrgu planeerimise, arendamise ja hooldamise eest ning koordineerib Eesti elektrisüsteemi välisühenduste rajamist.

Vaata lisaks: Täiendav infomaterjal Põhivõrgu rolli ning Viru-Nigula tuulepargi juhtumi kohta