Dashboard!

Põhivõrgu tegevusnäitajad kolmandas kvartalis

19.10.2007 02:50

2007. aasta kolmandas kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 1555 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2006. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood jäänud praktiliselt samasse suurusjärku. Piiriülesed vood on Eestist väljuval suunal suurenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga pea kolmekordseks, samas sisenevad energiavood on vähenenud nullini. Eksport, import ja transiitenergia moodustasid selle aasta kolmandal kvartalil kokku 1181 GWh.

Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest ligi 1% ehk 29,4 GWh. Sellest 24,6 GWh oli tuuleenergia ning 4,8 GWh hüdro- ja prügienergia.

Viimase 12 kuu (oktoober 2006 kuni september 2007) kaoenergia protsent on 2,9 %. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent jäänud praktiliselt samaks.

Elektritarbimise tipp saavutati kolmandal kvartalil 19. septembri hommikul kell 10:45, mil võrgukoormus ulatus 1121,5 megavatini (MW) ja tarbimise miinimumiks jäi 22. juuli varahommikune (kell 5:40) koormus 437,7 MW.

Juuli kuni septembri jooksul toimus Põhivõrgu seadmetega kokku 81 väljalülitumist, millest üle 30 sekundi pikkuse katkestuse põhjustas klientidele kaheksa. 2006. aasta sama perioodi 93 väljalülitumisega kaasnes katkestus neljal juhul.

Perioodi jooksul sõlmiti hankelepingud Võsu 110 kilovoldise (kV) pingega alajaama renoveerimiseks, Balti 330 kV alajaama laiendamiseks, Ülemiste ja Lasnamäe alajaamade vahele 110 kV maakaabli paigaldamiseks ning Jõgeva 110 kV alajaama renoveerimiseks. Sõlmitud lepingute kogumaksumuseks on 127,4 miljonit krooni. Lisaks väljastati hankedokumendid veel nelja Põhivõrgu alajaama renoveerimis- ja ehitustööde teostamiseks.

2007. aasta kolmandas kvartalis esitati taotlusi uute tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 76 MW mahus. Uusi liitumislepinguid sõlmiti selle aja jooksul 8 MW ulatuses ning kvartali lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt veel 2043,5 MW ulatuses. Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt perioodi jooksul uusi liitumistaotlusi ei laekunud ja septembri lõpu seisuga kehtib pakkumisi 81 MW mahus.

Alates käesoleva aasta maist kuni septembri lõpuni on taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusteks ning ostukohustuse alusel müüdud energia eest kokku makstud tootjatele välja 44,6 miljonit krooni.