Dashboard!

Põhivõrgu tegevusnäitajad 2008. aasta teises kvartalis

29.07.2008 01:30

2008. aasta teises kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 1 701 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2007. aasta sama perioodiga on maht jäänud praktiliselt samaks. Piiriülesed energiavood ehk eksport, import ja transiitenergia moodustasid perioodil kokku 1 178 GWh, mis on aastatagusest perioodist 461 GWh võrra suurem.

Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest ligi ­­­­­1,2 % ehk 28,9 GWh. Sellest 20,8 GWh oli tuuleenergia ning 8,1 GWh hüdro- ja prügienergia.

Viimase 12 kuu (juuli 2007 – juuni 2008) põhivõrgu kaoenergia protsent on 3,19 %. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent tõusnud 0,26 protsendipunkti võrra seoses Eesti tarbimismahtude kasvamisega ja Estlink merekaabli kasutuselevõtuga 2007. aasta algusest.

Elektritarbimise tipp saavutati 2008. aasta teisel kvartalil ­­­14. aprillil kell 9:40, mil võrgukoormus ulatus 1 214 megavatini (MW). Möödunud kolme kuu tarbimise miinimumiks jäi 23. juuni öine (kell 3:30) koormus 497 MW.

Aprilli kuni juuni jooksul toimus Põhivõrgu seadmetega kokku nelikümmend kaheksa väljalülitumist, millest üle 30 sekundi pikkuse katkestuse põhjustas Põhivõrgu klientidele kümme. 2007. aasta sama perioodi seitsmekümne kolme väljalülitumisega kaasnes kliendikatkestus kaheksal juhul.

2008. aasta teise kvartali jooksul allkirjastati hankelepingud Anne, Veskimetsa ja Püssi 110 kilovoldise (kV) pingega alajaamade renoveerimiseks. Sõlmitud lepingute kogumaksumuseks on 61,6 miljonit krooni.

2008. aasta teises kvartalis esitati taotlusi uute tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 71 MW mahus. Juuni lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt 122 MW ulatuses ning koostootmisjaamade liitumiseks 28 MW ulatuses. Pakkumist ootavaid liitumistaotlusi on tuuleenergia tootmisvõimsuste ühendamiseks lisaks kokku 1 482 MW ulatuses.

Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt laekus uusi liitumistaotlusi möödunud kolme kuu jooksul 59 MW ulatuses ning juuni lõpu seisuga kehtib pakkumisi veel 99 MW mahus.

2008. aasta teise kvartali jooksul maksti taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusteks ning ostukohustuse alusel müüdud energia eest tootjatele kokku välja ligi 19 miljonit krooni.