Dashboard!

Põhivõrgu tegevusnäitajad 2008. aasta kolmandas kvartalis

29.10.2008 12:00

2008. aasta kolmandas kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 1 634 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2007. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood suurenenud 79 GWh võrra. Piiriülesed energiavood ehk eksport, import ja transiitenergia moodustasid samal perioodil kokku 1 523 GWh, mis on aastataguse perioodiga võrreldes 342 GWh rohkem.

2008. aasta kolmandas kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 1 634 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2007. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood suurenenud 79 GWh võrra. Piiriülesed energiavood ehk eksport, import ja transiitenergia moodustasid samal perioodil kokku 1 523 GWh, mis on aastataguse perioodiga võrreldes 342 GWh rohkem. Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest ligi 1,2  % ehk 37,1 GWh. Sellest 22,4 GWh oli tuuleenergia ning 14,7 GWh hüdro- ja prügienergia. Viimase 12 kuu (oktoober 2007 – september 2008) põhivõrgu kaoenergia protsent oli 3,25%. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent tõusnud 0,35 protsendipunkti võrra seoses Eesti tarbimise kasvuga, oluliste võrguelementide remontidega möödunud aasta jooksul ning suurte ekspordi- ja transiidimahtudega. Elektritarbimise tipp saavutati 2008. aasta kolmandal kvartalil 16. septembri hommikul kell 10:35, mil võrgukoormus ulatus 1 195,4 megavatini (MW). Möödunud kolme kuu tarbimise miinimumiks jäi 27.juuli varahommikune (kell 5:30) koormus 450,8 MW. Juuli kuni septembri jooksul toimus Põhivõrgu seadmetega kokku 153 väljalülitumist, millest üle 30 sekundi pikkuse katkestuse põhjustas Põhivõrgu klientidele kuus juhust. 2007. aasta sama perioodi 81 väljalülitumisega kaasnes kliendikatkestus kaheksal juhul. Kolmandas kvartalis sõlmiti uusi liitumislepinguid koostootmisjaamadega  28 MW ulatuses. Sel perioodil koostootmisjaamade liitumiseks taotlusi ei esitatud ega väljastatud ka liitumispakkumisi koostootmisjaamadele liitumiseks. 2008. aasta kolmandas kvartalis esitati taotlusi tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 1 990 MW mahus, tuuleenergia tootjatega uusi liitumislepinguid ei sõlmitud.  Septembri lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt 1 221 MW ulatuses. Pakkumisi ootavaid liitumistaotlusi on tuuleenergia tootmisvõimsuste ühendamiseks 2 180 MW ulatuses.Seega on hetkel tuuleparkide arendajad huvitatud kokku võimsusest 3 401 MW. Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt laekus uusi liitumistaotlusi möödunud kolme kuu jooksul 56 MW ulatuses ning septembri lõpu seisuga kehtib pakkumisi veel     105 MW mahus. Uusi liitumislepinguid tarbijate või jaotusvõrguettevõtjatega kolmanda kvartali jooksul ei sõlmitud. 2008. aasta kolmanda kvartali jooksul maksti taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusteks ning ostukohustuse alusel müüdud energia eest tootjatele kokku välja üle 34 miljoni krooni.