Dashboard!

Põhivõrgu tegevusnäitajad 2007. aasta viimases kvartalis

16.01.2008 01:40

2007. aasta neljandas kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 2 148  gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2006. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood suurenenud 142 GWh võrra. Piiriülesed energiavood ehk eksport, import ja transiitenergia moodustasid samal perioodil kokku 1 324 GWh, mis on 2006. aasta sama perioodiga võrreldes üle kahe korra rohkem.

Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest ligi 1,2 % ehk 41,7 GWh. Sellest 32,6 GWh oli tuuleenergia ning 9,1 GWh hüdro- ja prügienergia.

Viimase 12 kuu (jaanuar – detsember 2007) põhivõrgu kaoenergia protsent on 3,08 %. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent tõusnud 0,14 protsendipunkti võrra seoses Eesti tarbimismahtude kasvamisega ning Estlinki merekaabli kasutuselevõtuga.

Eesti elektritarbimise tipp saavutati 2007. aasta viimasel kvartalil 27. novembri õhtul kell 16:30, mil võrgukoormus ulatus 1 424 megavatini (MW) ja tarbimise miinimumiks jäi 1. oktoobri varahommikune (kell 3:30) koormus 611 MW.

Oktoobri kuni detsembri jooksul toimus Põhivõrgu seadmetega kokku üheksa väljalülitumist, millest üle 30 sekundi pikkuse katkestuse põhjustas Põhivõrgu klientidele kolm. 2006. aasta sama perioodi 15 väljalülitumisega kaasnes kliendikatkestus neljal juhul.

2007. aasta neljanda kvartali jooksul väljastati hankedokumendid renoveerimis- ja ehitustööde teostamiseks kolmes Põhivõrgu alajaamas. Hankelepingud allkirjastati Aseri 110 kilovoldise (kV) pingega alajaama ja Rapla 110 kV alajaama renoveerimiseks, Metsakombinaadi 110 kV alajaama taastamiseks, Aulepa 110 kV alajaama ehituseks ning Veskimetsa alajaama 110 kV kaablisisseviikude paigaldamiseks. Sõlmitud lepingute kogumaksumuseks on 152,8 miljonit krooni.

Perioodi jooksul lõpetati kokku kolm investeerimisobjekti – Kohila 110 kV alajaam, Papiniidu 110 kV alajaam ja Rummu 110 kv alajaam. Lõpetatud tööde summaarne maksumus oli 109,3 miljonit krooni.

Lõppenud aasta viimases kvartalis esitati taotlusi uute tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 72 MW mahus. Uusi liitumislepinguid perioodi jooksul ei sõlmitud ning aasta lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt veel 2093,5 MW ulatuses. Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt eelmise kvartali jooksul uusi liitumistaotlusi ei laekunud ning detsembri lõpu seisuga kehtib pakkumisi 71 MW mahus.

Alates 2007. aasta maist kuni detsembri lõpuni on taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusteks ning ostukohustuse alusel müüdud energia eest makstud tootjatele kokku välja ligi 72,1 miljonit krooni.