Dashboard!

Piiriülese võimsuse jaotamise harmoniseeritud reeglite avalik konsultatsioon

03.03.2015 15:29

Elering koos Läti ja Leedu süsteemihalduritega Augstsprieguma tīkls ja Litgrid annab teada ja kutsub huvitatud osapooli osalema ENTSO-E poolt märtsis läbi viidaval Piiriülese võimsuse jaotamise harmoniseeritud reeglite avalikul konsultatsioonil (inglise keeles Harmonised Allocation Rules - HAR). HAR on osa Euroopa Komisjoni Forward Capacity Allocation võrgukoodi varajase juurutamise projektist.

Rõhutame, et HAR sisaldab ka piirkondlikku lisa, mis kehtestab erisused Eesti ja Läti vahelise piiriülese võimsuse jaotamisel.

Informatsiooni avaliku konsultatsiooni ja 18. märtsil Brüsselis toimuva töötoa kohta leiab ENSTO-E kodulehelt https://consultations.entsoe.eu/markets/fca-harmonisation-of-allocation-rules/consult_view.