Dashboard!

Pärnu linna ja ümbruskonna elektrivarustus paraneb

17.10.2007 02:20

Täna, 17. oktoobril võttis OÜ Põhivõrk töövõtjalt vastu renoveeritud Papiniidu alajaama. Sündmusel kirjutasid alajaama ehitustööde vastuvõtuaktile tellija poolelt alla OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali ja ehitaja esindajana ABB AS Baltimaade tegevusvaldkonna juht Priit Feldt.

Papiniidu alajaama renoveerimine on Põhivõrgu viimaste aastate suurimaks investeeringuks Pärnu piirkonna kõrgepingeseadmetesse ja oluliseks sammuks aina suureneva tarbimiskoormusega Lõuna-Eesti elektrivarustuskindluse tõstmisel.

Tänu kompaktsetele seadmetele on oluliselt vähenenud kasutatav territoorium ning alajaama uuenduslik lahendus võimaldab kokkuhoidu nii investeeringu kui ka tulevikus vähenevate hoolduskulude arvelt.

„Lõpetatud investeeringu eesmärgiks oli 1958. aastal ehitatud alajaama amortiseerunud seadmete väljavahetamine ja tänapäevastele keskkonnanõuetele vastava õlikogumissüsteemi väljaehitus,“ rääkis lõpetatud renoveerimistöödest Põhivõrgu projektijuht Vladimir Antson.

„Papiniidu alajaam on Pärnu piirkonna kõige tähtsam alajaam. Sellest alajaamast toidetakse praktiliselt kogu Pärnu linna ja sealt saavad toite ka mitmed Jaotusvõrgu 35 kV alajaamad,“ rõhutas sündmuse olulisust Põhivõrgu juhatuse esimees Lembit Vali.

Papiniidu alajaama renoveerimise käigus ehitati Põhivõrgule uus 110kV välisjaotla, samuti sai OÜ Jaotusvõrk endale uued 35kV ja 10kV sisejaotlad. Projekti mahus ehitati ka uus juhtimishoone ja korrastati kogu alajaama territoorium.

Papiniidu alajaama renoveerimist alustas ABB AS 2005. aasta oktoobris ja projekti maksumuseks oli 53,8 miljonit krooni.