Dashboard!

Paraneb Tallinna lähiümbruse elektrivarustus

20.10.2006 04:00

Täna, 20. oktoobril toimus Iru 110 kilovoldise pingega alajaama laienduse pidulik avamine. Sündmusel kirjutasid tööde vastuvõtmisaktile alla nii laiendustööde läbiviija ABB ASi kui tööde tellija OÜ Põhivõrgu juhid.

Tallinna piiril Iru elektrijaama naabruses paikneva alajaama laiendamine oli vajalik, et võimaldada ümbruskonna kiirelt areneva tööstus- ja eramutepiirkonna elektriga varustamist. Projekti raames laiendati alajaama olemasolevat 110 kilovoldist jaotlat kahe lahtriga, lisaks paigaldati kaks 25 MVA võimsusega jõutrafot ning laiendati olemasolevaid sekundaar- ja abisüsteeme.

“Tehtud tööde tulemusel paraneb varustuskindlus kogu ümbritsevas piirkonnas,” võttis lõpetatud tööde olulisuse kokku projekti Põhivõrgu poolelt juhtinud Ilse Vihman. „Suuremaid elektrivõimsusi saab nüüd pakkuda nii Vana-Narva maantee äärsele tööstusrajoonile kui ka ümbruskonna kinnisvaraarendusele. Lisaks parandab uus alajaam ka olemasolevate Pärnamäe ning Kloostrimetsa tee elamurajoonide elektrivarustust,” lisas ta.

Iru 110 kV alajaama laiendustöödega alustati 2005. aasta sügisel. Projekti peatöövõtjaks oli ABB AS ja tööde kogumaksumuseks 38,6 miljonit krooni.