Dashboard!

Paraneb Kohila valla elektrivarustus

30.10.2007 02:35

Täna, 30. oktoobril võttis OÜ Põhivõrk töövõtjalt vastu uue Kohila alajaama. Sündmusel kirjutasid alajaama ehitustööde vastuvõtuaktile tellija poolelt alla OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali ja ehitaja esindajana ABB AS Baltimaade tegevusvaldkonna juht Priit Feldt.

1956. aastal ehitatud Kohila alajaama renoveerimisvajaduse tingis piirkonna kasvav tarbimiskoormus, mida endine 35/10 kilovoldise (kV) pingega alajaam ei suutnud enam tagada. Uus 110 kV pingega alajaam võimaldab elektrienergiaga varustada nii praeguseid kui ka tulevikus Kohila valda lisanduvaid tööstusobjekte ja elamurajoone.

„Kohila ja selle ümbruskonna klientidele paraneb nii elektrivarustuskindlus kui ka pinge kvaliteet,“ võttis lõpetatud renoveerimistööde peamise tulemuse kokku Põhivõrgu projektijuht Jaan Luurmees. „Kui varem sai Kohila vald elektri 35 kilovoldise pingega elektrivõrgu kaudu, siis nüüdsest toidetakse alajaama otse Kiisa ja Rapla alajaamadest töökindlamate 110 kV liinide kaudu,“ täpsustas ta.

Kohila alajaam ehitati OÜ Jaotusvõrk liitumislepingu alusel. Tööde käigus rajati alajaama uued 110 kV ning 10 kV pingega jaotlad ning likvideeriti varem piirkonda elektriga varustanud ja tänaseks juba amortiseerunud 35 kV pingega jaotusseade. Keskkonnamõjude ennetamiseks ehitati välja tänapäevastele keskkonnanõuetele vastavad õlikogumisrajatised ja uudse tehnoloogilise lahendusega trafode müratõkkeseinad.

Tänu kompaktsetele seadmetele vähenes alajaamas kasutusel olev territoorium ning kokkuhoidu saavutatakse ka alajaama hoolduskulude arvelt. Klientide elu teevad mugavamaks alajaamas kasutatud seadmed, mis võimaldavad automaatselt määrata liinirikke asukohta tarbijaid toitvatel liinidel. See vähendab rikete kõrvaldamiseks kuluvat aega.

Kohila alajaama renoveerimist alustas ABB AS 2006. aasta oktoobris ja projekti maksumuseks oli 35 miljonit krooni.

Kohila alajaama uuendamine on Põhivõrgu viimaste aastate suurimaks lõpetatud investeeringuks Raplamaa kõrgepingeseadmetesse. Hetkel on käimas veel ka Raplas ning Kiisal asuvate Põhivõrgu alajaamade renoveerimine.