Dashboard!

Paide alajaamas harjutatakse päästetöid

19.02.2009 03:30

20. veebruaril algusega kell 12:00 toimub Paide 330/110 kilovoldise pingega alajaamas päästeõppus. Õppuse käigus harjutatakse koostööd Lääne-Eesti Päästekeskuse, objekti valvava turvafirma G4S ASi, Paide piirkonnas lülitustöid teostava ASi Eltel Networks ES ja objekti omaniku OÜ Põhivõrk vahel.

Õppuse stsenaariumi kohaselt puruneb Paide alajaama trafol läbiviikisolaator ja seadmest välja voolav õli süttib lühise tõttu põlema. Põlengu kustutamiseks vajatakse päästeteenistuse abi. Põhivõrgu juhtimiskeskuse dispetšer annab lülitustööde teostajale korralduse vigastatud elektriseade elektriskeemist turvaliselt lahutada. Samuti on lülitaja kohuseks avariikohale saabunud tuletõrjemeeskonda enne kustutustöödeks loa andmist nõuetekohaselt juhendada ja jälgida kustutustööde ohutust. Edasi harjutatakse juba erinevate ametkondade vahelist praktilist koostööd hädaolukorra likvideerimisel. „Alajaama tulekahju korral võib pisemgi vale liigutus väga õnnetult lõppeda nii kustutustöödes osalejate kui ka alajaama seadmete jaoks,“ rääkis õppuse koordinaator Taavi Teets Eesti Energia Kinnisvara turvateenuse osakonnast. „Seetõttu on ülimalt oluline harjutada detailsusteni läbi kõigi õnnetuse likvideerimisega seotud osapoolte rollid,“ lisas Teets. Eesti Energia Kinnisvara turvateenuse osakond korraldab elektrisüsteemi objektidel päästeõppuseid regulaarselt. Põhivõrgu alajaamades harjutati valmisolekut avariiolukorras tulemuslikult ja ohutult tegutseda viimati Tsirguliina 330kV alajaamas. Analoogsete õppustega on plaanis jätkata.