Dashboard!

OÜ Põhivõrk võrguteenuste uus hinnakiri alates 1. märtsist 2009

28.11.2008 04:50

Konkurentsiamet kinnitas 28.11.2008 otsusega nr 049/08E OÜ Põhivõrk võrguteenuste uue hinnakirja.

Uued võrgutasud jõustuvad alates 1. märtsist 2009. TariifNimetusÜhik2009/10E1330 kVkr/MWh47,35E2110 kV tipuaegkr/MWh159,34E3110 kV tipuväline aegkr/MWh79,65E4110 kV trafo alampingepoole tipuaegkr/MWh178,71E5110 kV trafo alampingepoole tipuväline aegkr/MWh89,36R1Reaktiivenergia tarbimine PV 6-110 kV seadmetestkr/Mvarh18,11R2Reaktiivenergia võrku andmine PV 6-110 kV seadmetestkr/Mvarh18,11 Kodumaised tariifid tõusevad keskmiselt 3,3%. Peamisteks põhjusteks on AS Narva Elektrijaamade poolt müüdava elektrienergia hinnatõus, mida Põhivõrk ostab võrgukadude kompenseerimiseks. 330 kV tariif vähenes 6,4% seoses ülekantava energiakoguse suurenemisega nimetatud võrgus. OÜ Põhivõrk osutab võrguteenuseid tema võrguga ühendatud elektrijaamadele, suurtarbijatele ning jaotusvõrguettevõtjatele pingel 330kV, 110kV ning 110kV trafo alampingepoolel.