Dashboard!

OÜ Põhivõrk allkirjastas ENTSO - E põhikirja

19.12.2008 12:20

Täna, 19.detsembril 2008, allkirjastati Brüsselis 36 Euroopa riigi põhivõrgu ettevõtja poolt ENTSO - E asutamisdokument.

Põhikirja allkirjastamine Euroopa põhivõrkude poolt on aluseks uue organisatsiooni asutamisele. Eesti riigi põhivõrguettevõtja OÜ Põhivõrk poolt allkirjastasid põhikirja juhatuse esimees Lembit Vali ja ja juhatuse liige Peep Soone. Äsja loodud organisatsioon ENTSO-E põhieesmärgiks on põhivõrguettevõtjate koostöö tugevdamine nii Euroopa ühtse turu tingimuste loomiseks ja rakendamiseks kui ka koostöö jätkumine regionaalsel tasandil. ENTSO-E loomisega lõpetavad oma senises koostöövormis tegevuse NORDEL, BALTSO, UCTE, TSOI ja UKTSOA. Samuti lõpetab tegevuse tänaseni põhivõrguettevõtjate koostööd koordineerinud ja otsuseid võtnud ühendus ETSO. Eelpool nimetatud regionaalsed organisatsioonid jätkavad tööd regionaalsetes gruppides ENTSO-E struktuuriüksustena. Uue organisatsiooni kolmeks suuremaks koostöövaldkonnaks on operatiivtöö, arendus-planeerimistöö ja elektrituru reeglite harmoniseerimisega seotud valdkond.