Dashboard!

Osal Saaremaast toimub kolmapäeva varahommikul elektrikatkestus

13.08.2012 14:25

Remonditööde tõttu Eleringi kõrgepingeliinil toimub osal Saaremaast kolmapäeva, 15. augusti varahommikul elektrikatkestus.

Seoses kiireloomulise vajadusega asendada liinimasti traaversi purunenud detail, lülitatakse välja Valjala-Sikassaare 110 kV kõrgepingeliin ja Kuressaare linna servas asuv Eleringi Sikassaare alajaam jääb toiteta. Tööd kõrgepingeliini mastil toimuvad plaani järgi kolmapäeva varahommikul ajavahemikul kell 03.00-06.00.

Traaversi purunenud detaili vahetamata jätmine võib põhjustada Saaremaal ootamatu ja pikemaajalise elektrikatkestuse.

Eesti Energia tütarettevõte Elektrilevi saab tööde teostamise ajaks üle võtta osade Sikassaare alajaama klientide elektriga varustamise Eleringi Leisi alajaama kaudu. Kuna tehniliselt ei ole võimalik Leisi alajaama kaudu varustada elektriga kõiki Sikassaare alajaama kliente, toimub osadel klientidel katkestus.

Elektrilevi andmeil toimub katkestus kolmapäeva varahommikul Kuressaares ning Pihtla ja Kaarma vallas Kuressaarest Kudjape, Vanamõisa, Püha, Sandla, Kõljala, Kaarma ja Aste poole suunduvatel liinidel.

Elering vabandab elektrikatkestusest tingitud ebamugavuste pärast.