Dashboard!

Oktoobri kokkuvõte: elektritarbimine, -tootmine ja taastuvenergia

26.11.2010 09:20

Eesti elektritarbimine on võrreldes eelmise aasta sama ajaga (670 GWh) oktoobrikuus vähenenud 0,7% võrra. 10 kuu kokkuvõttes on tarbimine jätkuvalt kasvutrendis (ca 4 %).

Kliendigruppide lõikes on suurtarbijate osas tarbimine hüppeliselt kasvanud, vähenenud on aga jaotusvõrguettevõtjatega liitunud klientide tarbimine. Baltikumis kokku on tarbimine suurenenud ca 5%, enam on kasvanud Leedu siseriiklik tarbimine.   Eesti siseriiklik elektritootmine on oktoobrikuus võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvanud 67% võrra, moodustades 987 GWh. Toodangukoguste suurenemise peamine põhjus on impordi puudumine Leedust, kuna suleti Ignalina tuumaelektrijaam. Taastuvenergia toodangu maht kattis oktoobris ligi 12% siseriiklikust tarbimisest, moodustades 84 GWh. Elektrienergiat eksporditi kokku 370 GWh ulatuses, millest 44% müüdi Lätti, 29% Leetu ning 27% Soome. Elektrienergiat imporditi augustis kokku 47 GWh, millest 36% osteti Lätist ja 64% Soomest. Piiriülese kaubanduse suurim muutuja oligi eksport Soome, seda tingituna kallimatest hindadest Soome hinnapiirkonnas, samuti Läti ja Leedu defitsiidi vähenemine seal käivitatud koostootmisjaamade tõttu. Jätkuvalt tagavad Läti ja Leedu oma siseriiklikku tarbimist elektrienergia impordiga -  Lätis moodustas import oktoobris 36% siseriiklikust tarbimisest  (214 GWh), Leedus ulatus imporditud elektrienergia osa 62% kogutarbimisest (582 GWh). Mõlemas süsteemis on impordi osakaal siiski vähenenud: Lätis 5% ja Leedus 8%. Põhjuseks eelkõige oma koostootmisjaamade käivitamine. Kokku oli oktoobris Baltimaade elektrisüsteemide saldo negatiivne 479 GWh. Kümne kuu kokkuvõttes on Baltikumi tootmine vähenenud 12% võrra ja tarbimine kasvanud 6% võrra.Taastuvenergia.Tõhusa koostootmise režiimil toodetud toetatava elektrienergia kogus võrreldes septembriga ei ole praktiliselt muutunud, oktoobrikuus toodeti tõhusa koostootmise režiimil 9,5 GWh elektrienergiat. Tuulikute toodang moodustas 32,7 GWh, mis eelmise kuuga võrreldes on teinud taas kord hüppelise kasvu, olles ligi 16,7% kõrgem, kui seda oli septembrikuu tuuleenergiast toodetud elektrienergia kogus. Augustiga võrreldes on kasv olnud pea kahekordne, ligi 86% ja eelmise aasta oktoobriga võrreldes on toodangu kasv 40%. Selle aasta kümne kuuga on tuulikud tootnud kokku 213 GWh, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kus toodeti 145,6 GWh, on kasv olnud märkimisväärne, ligi 46,3%. Biomassist koostootmise režiimil toodeti möödunud kuul 48,7 GWh elektrienergiat, mis eelmise kuu 26 GWh-ga võrreldes on pea kahekordne, andes 87,3% kasvu. Peamisteks tõusu põhjuseks võib pidada soojuskoormuse kasvu kaugküttesektoris ja taas tööd alustanud Balti Elektrijaama koostootmisplokki.Taastuvenergiast toodeti oktoobris kokku 83,9 GWh elektrienergiat, millele toetuse taotlusi on oktoobris esitatud  61,8 miljoni krooni  ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergiale 4,8 miljoni krooni ulatuses.