Dashboard!

Oktoobri keskpaigast on elektribörsil võimalik kaubelda ka päevasiseselt

29.09.2010 11:37

Eesti ja Soome elektrisüsteemihaldurid Elering ja Fingrid koos Põhjamaade elektribörsiga Nord Pool Spot (NPS) teevad viimaseid ettevalmistusi Eesti liitmiseks päevasisese elektrituruga Elbas, mis võimaldab elektri ostmisel ja müümisel senisest suuremat paindlikkust ning seeläbi majanduslikult tõhusamat tootmise-tarbimise tasakaalu. Elbas turg käivitatakse 19. oktoobril 2010.

Elbas turg võimaldab kaubelda elektriga päevasiseselt ning kauplemispiirkonnaks on kogu NPS elektribörsiga liitunud riigid Põhjamaadest kuni Saksamaani. Kui päev-ette turg on eelkõige ettenähtud ja kasutatav elektrienergia ostuks ja müügiks, siis päevasisene turg annab turuosalistele võimaluse vastavalt kokkulepitud reeglitele müüa või osta üle- või puudujäävat elektrienergiat sama päeva sees. Päevasisene kauplemine algab pärast spot-turu sulgemist ja pakkumisi saab esitada kuni üks tund enne kauplemistundi. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Elbas turg loob meie turuosalistele võimaluse müüa ülejääv energia kogu Põhjamaade elektribörsi ulatuses, mis on arvestatav lisavõimalus. „Päevasisese turu käivitumine Estlink hinnapiirkonnas on efektiivne võimalus tootjatele oma tootmisvõimsuste senisest paremaks ärakasutamiseks ja tarbijatel võimalus kujundada endale aktiivne elektrihinda arvestav energiakasutuse strateegia“, lisas ta. Mikael Lundin, Nord Pool Spoti juhatuse esimees ütles, et päevasisese kauplemisturu avamine on viimane samm teel Eesti elektrituru täieliku integreerimiseni NPS põhjamaade elektrituru piirkonnaga ja koostöö süsteemihalduritega on olnud väga hea. "Alates 1. oktoobrist nimetatakse EstLink hinnapiirkond ümber Estoniaks", lisas ta. NPS Elbasil saavad kaubelda kõik Eestis tegutsevad turuosalised, kellel on sõlmitud vastav leping. Elbas turule antakse jaotamiseks kogu päev-ette kauplemisel vabaks jääv Estlink 1 kaabli võimsus. Elbas turuga liitumise eeldused on päev-ette turu olemasolu, süsteemihalduri valmisolek kiireks infovahetuseks NPS ja turuosalistega, samuti vabad ülekandevõimsused, mis võimaldavad tõsta turukoha likviidsust. Esimeses etapis ei anta Elbas turule jaotamiseks Eesti ja Läti vahelist vaba ülekandevõimsust, selle põhjuseks on eelkõige päev-ette turukoha puudumine Lätis. Eesti ja Läti piiril on täna võimalik päevasiseselt kaubelda, selleks kasutatakse kahepoolseid lepinguid süsteemide turuosaliste vahel. Elbas turu maht 2009. aastal oli 2,4 TWh, Eesti elektritarbimine 2009. aastal oli 7,7 TWh. Lisainformatsioon: Siw Hauge, NPS kommunikatsioonidirektor ,tel: + 47 90 61 59 92 Liis Plakk, Eleringi kommunikatsioonijuht, tel: 7151368, 53051554