Dashboard!

Õhuliinid

Eleringi õhuliinid jagunevad kolme pingeklassi: 110 kV, 220 kV ja 330 kV.

Pingeklassi on lihtne määrata visuaalselt isolaatorite arvu järgi isolaatorketis. Mida rohkem on isolaatoreid, seda kõrgem on pinge.

Viimastel aastatel on võetud kasutusele uut tüüpi nõndanimetatud komposiitisolaatoreid (nimetatakse ka polümeerisolaatoriteks). Need erinevad aga oluliselt klassikalistest klaasisolaatoritest ja kasutatakse meil eranditult ainult 110 kV õhuliinidel.

Liini pinge Isolaatorketi pikkus Isolaatorite arv ketis
110 kV Ligikaudu 1 meeter 7 - 8
220 kV Ligikaudu 2 meetrit 14 - 16
330 kV Ligikaudu 3 meetrit 20 - 28

 

Ka mastide kuju ja kõrguse järgi võib otsustada liini pingeklassi üle. Mida kõrgem pinge, seda suuremad ja kõrgemad on mastid.

110 kV

220 kV

330 kV