Dashboard!

Novembris vähenesid Eesti hinnapiirkonnas ostetud elektrikogused 25%

14.12.2010 10:49

Läti hüdroenergia tootmise kasv tõi novembris NPS Eesti hinnapiirkonnas kaasa elektribörsilt ostetud koguste ligi 25 % languse, müüdud kogused kasvasid 5%.

Nord Pool Spot (NPS) Eesti hinnapiirkonnas vähenesid novembris ostetud kogused 24,6% võrra 382,8 GWh-lt 288,6 GWh-le. Põhjuseks suurveest tulenev Läti hüdrojaamade tootmise oluline tõus, mistõttu kattis Läti oma sisemaise tootmisega 91% kogutarbimisest. Oktoobris oli sama number 64%. Võrreldes eelmise kuuga osteti Lätti NPS Estonia hinnapiirkonnast ligi 62% vähem. NPS Eesti hinnapiirkonnas müüdud kogused suurenesid 5,5% võrra 478 GWh-ni. Kokku on novembri lõpuks Eesti hinnapiirkonnas müüdud üle 3,3 TWh. Novembri müügikoguse suurenemise põhjuseks on suur hinnavahe Eesti ja Soome hinnapiirkondade hindade vahel ning Läti hüdrojaamade tootmise oluline kasv. Estlink kaablil liikus energia 93% ajast Soome suunas ning Soome eksporditud kogused praktiliselt kahekordistusid (101,2 GWh – 200,2 GWh-le). Samal ajal langes import Soomest 66%, moodustades 10,3 GWh. Novembrikuu keskmine hind oli Eesti hinnapiirkonnas 50,35 EUR/MWh, NPS Soome hind oli 56,63 EUR/MWh ja Baltpooli keskmine hind 45,7 EUR/MWh. Baltpooli keskmine hind oli esmakordselt alates NPS Eesti hinnapiirkonna avamisest aprillis Eesti ja Soome hinnapiirkondade hindadest madalam. Alates 19. novembrist oli näha märgatavat hinnatõusu NPS Eesti hinnapiirkonnas, hind kasvas 39,67 EUR/MWh-lt 69,98 EUR/MWh-le. NPS Soome piirkonna hind tõusis 56,56 EUR/MWh-lt 88,82 EUR/MWh-le. Soome hinnapiirkonna kõrge hind tuleneb Soome tootmisjaamade avariilistest katkestustest ja Rootsi Soome vahelise kaabli hooldustööde pikenemisest, millest tulenevalt väiksem läbilaskevõime. Lisaks on jätkuvalt põhjamaade hüdroreservuaaride täituvus olnud eelmiste aastatega võrreldes 13-19% madalam. Soome hüdroreservuaaride täituvus jäi novembris lausa veidi alla 60%. Eesti hinnapiirkonna hinda mõjutasid Balti jaamade avariilised katkestused. ELBAS päevasisesel turul müüdud energia kogus oli novembris 1,5 GWh. Suurim päevasisene võimsusvoog oli 25. novembril 107 MWh suunaga Eestist Soome. Kogu ELBAS turul ostetud energiavoog oli suunaga Eestist Soome.   Tulevikutehingute hinnad novembris jäid vahemikku 44,8-54,0 EUR/MWh. Hinnad tõusid alates 25. novembrist, mil NPS päev-ette turul süsteemi päeva keskmiseks hinnaks kujunes üle 60 EUR/MWh kohta. NPS Eesti hinnapiirkonnas ostetud elektrienergia käive oli novembris 14,4 miljonit eurot ja müüdud elektrienergia käive 24,0 miljonit eurot.