Dashboard!

Novembris müüdi NPS Eesti hinnapiirkonnas rekordkogus elektrit

20.12.2011 14:03

Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) Eesti hinnapiirkonnas tõi november kaasa rekordkogused müüdud elektrit. Müüdud koguste suurenemist soodustas madal tarbimine Eestis, veidi kõrgem hind Soomes ning suurenenud tootmine kogu regioonis, mis tingis tugeva pakkumise turul ja võrreldes eelmise aasta novembriga oluliselt madalama elektrihinna.

NPS Eesti hinnapiirkonnas müüdi novembris kokku seni suurim kogus elektrit (566 GWh), mis oktoobrikuuga võrreldes on ligi 60% enam. Võrreldes oktoobriga kasvasid ka Lätis ja Leedus koostootmisjaamades toodetud elektri kogused, mis suurendas nende müügipakkumisi NPS Eesti hinnapiirkonnas. Kogu Eesti hinnapiirkonnas müüdud kogustest müüsid 93% Eesti turuosalised, Läti ja Leedu tootjad müüsid vastavalt 2 ja 5%.

Eesti hinnapiirkonnas ostsid elektrit aktiivselt nii Eesti (47% kogusest) kui Läti turuosalised (43% kogustest), Leedu turuosalised ostsid 10%. Võrreldes eelmisega kuuga ostetud kogused veidi langesid (487 GWh-ni), ülejäänud elekter liikus EstLink1 kaabli kaudu Soome kõrgema hinna tõttu. Võimsusvood EstLink 1 olid 70% ajast suunaga Soome ning kokku suurenes eksport meie põhjanaabritele ligi 8-kordselt (13,5 GWh-lt 105,6 GWh-ni).

Hinnad NPS Eesti ja Soome hinnapiirkonnas ning süsteemi hind olid novembrikuus suhteliselt sarnase liikumisega. Kuu kokkuvõttes jäi elektri hind Eesti hinnapiirkonnas ligi ühe euro võrra madalamaks Soome omast, Eesti hinnaks kujunes 41,12 EUR/MWh. Võrreldes oktoobriga jäi Eesti hind samale tasemele, samal ajal kui Soomes see kasvas 14%.

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on hind Eesti hinnapiirkonnas oluliselt madalam, eelmise aasta novembri keskmiseks hinnaks kujunes 50,35 EUR/MWh.

2012. aasta tulevikutehingute hinnad jäid novembrikuu viimase kauplemispäeva seisuga oktoobrist madalamale tasemele. Suurim langus toimus lähimate kuude (detsember kuni veebruar 2012) tulevikutehingute hindades, mis eelneva kuuga võrreldes langesid kuni 7,6 EUR/MWh.

Pikema kokkuvõttega on võimalik tutvuda siin.