Dashboard!

Novembris elektri börsihind langes

11.12.2015 15:10

Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) andmetel langesid novembris elektri börsihinnad Balti, Soome ja Taani hinnapiirkondades.

Eesti hinnapiirkonna keskmine hind langes 5,98 protsenti ja oli 32,88 eurot megavatt-tunni eest. Soomes langes elektrihind oktoobriga võrreldes 5,23 protsenti, andes kuu keskmiseks hinnaks 31,74 eurot megavatt-tunni eest.

Läti ja Leedu hinnapiirkondades langesid elektrihinnad võrreldes oktoobrikuuga ligi 19 protsenti ehk üle kümne euro ja kuu keskmiseks kujunes vastavalt 45,76 ja 45,84 eurot megavatt-tunni eest. Seega oli hind Lätis ja Leedus pea 13 eurot kõrgem võrreldes Eestiga.

Eesti-Soome võimusvoog oli päev-ette tehingute põhjal suunatud 704 tunnil Soomest Eesti suunas ja 16 tunnil vastupidi. Turule kauplemiseks antud võimsusest kasutati Soome-Eesti suunal ära 55 protsenti, sealjuures oli  ülekandevõimsus sajaprotsendiliselt kasutatud 65 tunnil.

Eesti-Läti vaheline võimsusvoog oli novembris 713 tunnil suunatud Läti suunas ning seitsmel tunnil vastupidi. Eesti ja Läti vahelisele turule antud ülekandevõimsusest kasutati ära 96 protsenti ning ühendus oli maksimaalse ülekandevõimsuse ulatuses koormatud 607 tunnil.

Süsinikdioksiidi emissioonikvootide hinnad, mis elektri tootmishinnale mõju avaldavad, jätkasid novembris tõusu. Kuu keskmiseks hinnaks kujunes 8,52 eurot tonni kohta, madalaim sulgemishind oli 8,31 eurot ja kõrgeim 8,67 eurot ühe tonni kohta.

Novembri viimase kauplemispäeva tehingute põhjal Nasdaq OMX Commodities turul võib detsembrikuu keskmiseks elektrihinnaks NPS Eesti hinnapiirkonnas kujuneda 31,5 eurot ja 2016. aasta esimese kvartali hinnaks 30,8 eurot megavatt-tunni kohta.

Novembri ülekandevõimsuste tulu Eesti-Soome ühendustel oli kokku 443 648 eurot ja Eesti-Läti ühendustel  5,7 miljonit eurot. Turuosalistele müüdud hinnariski maandamise instrumentide ehk Limiteeritud PTR-de oksjoni aasta, kvartali ja kuu toote hinnad olid võrreldes tegeliku hinnaerinevusega Eesti ja Läti vahel oluliselt madalamad, mis tõttu teenisid Limiteeritud PTR-e ostnud  turuosalised novembris kokku üle kahe miljoni euro. Piiriülese võimsuse jaotamise tulu Eleringile moodustas eelmisel kuul kokku 2,1 miljonit eurot.