Dashboard!

Nord Pool Spot elektribörs

Elektribörs on organiseeritud turg elektrienergiaga kauplemiseks. Süsteemihaldurina otsustas Elering liituda 15 aastat Põhjamaades tegutsenud elektribörsiga Nord Pool Spot (NPS). NPS on üks maailma suurimaid füüsilise energiaga kauplevaid elektribörse ja see tegutseb Põhjamaades (Norra, Rootsi, Soome, Taani), Saksamaal, Eestis, Leedus ja ka Suurbritannias. Lähiaja sihiks on alustada kauplemist ka Lätis.

Elektribörsi eesmärgiks on eelkõige pakkuda võrdset võimalust turuosalistele oma toodangu müügiks või elektrienergia ostmiseks, olles samas ka alternatiiviks kahepoolsetele lepingutele. Elektribörs tagab, et elektrienergiale tekiks läbipaistev ja turupõhine hind, mis annaks investoritele ja tootjatele aluse turusituatsiooni hindamiseks ning investeerimisotsuste tegemiseks.

Üheks vabaturul kauplemise võimaluseks on osaleda elektribörsil, teine võimalus on sõlmida kahepoolsed lepingud tootjate ja tarbijate vahel.

Eesti elektrituruseaduse kohaselt on tingimused elektribörsi korraldajale järgmised:

  • leping süsteemihalduri Eleringiga, mis tagab elektribörsi toimimise ja elektrienergiaga kauplemise võimaluse;
  • eelnev kogemus rahvusvahelise elektribörsi korraldamisel;
  • aastane käive vähemalt 50 TWh järgmise päeva ja 0,5 TWh sama päeva tarnetega kauplemisel.

Elektribörs on peamiselt mõeldud elektrienergia hulgimüüjatele, kuna osalemistasu väiketarbijale oleks ebaratsionaalselt kõrge ja nõuaks igapäevast kauplemistegevust. Seetõttu on börsil kauplejateks eelkõige:

  • tootjad;
  • jaemüüjad;
  • kauplejad;
  • suurtarbijad (Eestis tarbijad, kelle elektritarbimine ületab 2 GWh aastas).

Kõik börsil kauplejad peavad sõlmima vastava lepingu NPS-iga.

NPS elektribörsi hinnapiirkonnad

Kui elektrivõrkude infrastruktuur oleks Põhjamaade ja Eesti vahel tugev ning ülekandevõimsused piisavad, siis ideaalses olukorras oleks kõikides hinnapiirkondades sama elektrienergia hind. Reaalsuses tekivad aga nn pudelikaelad erinevate hinnapiirkondade vahel, sest iga turuosaline saab osaleda vaid enda piirkonnas ja teha ostu- ja müügipakkumised elektribörsile vastavas piirkonnas.

Erinevate hinnapiirkondade vahel on elektrienergia voog alati suunaga madalama hinnaga piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda ning elektrienergia võimsusvoog saab olla maksimaalselt turule antud ülekandevõimsuse ulatuses. Kui ühes piirkonnas on nõudlus suurem kui kahe piirkonna vahel olev läbilaskevõime, siis tekivadki piirkondades erinevad hinnad.

Et hoida ära piirkondadevahelisi suuri hinnaerinevusi, on NPS kasutusele võtnud implicit oksjoni meetodi. Kuna igas hinnapiirkonnas arvutatakse esitatud müügi- ja ostupakkumiste lõikepunktis vastava hinnapiirkonna hind, siis võib tekkida olukordi, kus ühes piirkonnas on elektrienergia ülejääk (madalama hinnaga piirkond) ja teises puudujääk (kõrgema hinnaga piirkond). Loodud süsteem aga optimeerib hindasid hinnapiirkondade vahel ja arvestab järgmise sammuna hindade kalkuleerimisel kahe piirkonnavahelist läbilaskevõimet, mistõttu hinnad ühtlustuvad. Seega annavad piirkondadevahelised ülekandeliinid võimaluse suunata ülejäägiga ehk madalama hinnaga piirkonnast elektrienergia sellesse piirkonda, kus on puudujääk ja kõrgem hind.

NPS andmete avalikustamise leping

Nord Pool Spot ja süsteemihaldur Elering sõlmisid 2010. aasta oktoobris andmete avalikustamise lepingu, mille eesmärk on avalikustada operatiivselt turule vajaminev informatsioon. Sellega tagatakse kõikidele Põhja-Balti turuosalistele ühtne andmete kättesaadavus. Leping kohustab süsteemihaldurit avalikustama kogu hinnatundliku informatsiooni NPS-ile, kelle kohustus on avalikustada andmed nende veebilehel.

Leping sisaldab informatsiooni katkestuste (planeeritud, planeerimata), ülekandevõimsuste, tootmise ja tarbimise kohta ning muu turule vajaliku informatsiooni kohta. Lepinguga on võimalik tutvuda allpool lisatud failis.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Elerin NO Le Data Publication Agr(2) NPSi ja Eleringi vahel 2010. aasta oktoobris sõlmitud andmete avalikustamise leping / Data Publication Agreement between NPS and Elering signed in October 2010 16.06.2011 574.37 KB