Dashboard!

Juulist vahetub elektrimüüja 5300 tarbimiskohas

24.06.2014 12:20

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt vahetub juuli algusest elektrimüüja ligikaudu 5300 tarbimiskohas. Aasta tagasi juulis oli elektrimüüja vahetajaid ligi 4400.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas uus leping uue müüjaga kehtima juuni algusest, oli ligikaudu 1500.

Jätkuvalt suureneb tähtajatute elektrilepingute ehk elektri börsihinnaga seotud elektripakettide kasutajate hulk – maikuu jooksul kasvas tähtajatute lepingute hulk ligikaudu 2000 võrra, ulatudes kuu lõpus enam kui 142 000 lepinguni. Tähtajaliste lepingute kasutajate arv vähenes ligi 600 võrra 420 000 lepinguni. Kokku oli mai lõpus elektrileping olemas 562 000 tarbimiskohal, mis moodustab 79 protsenti kõikidest tarbimiskohtadest.

Elektrilepingut omavate tarbimiskohtade tarbitud elektri osa elektri kogutarbimises oli mais 93 protsenti, mis on võrdne märtsi näitajaga, kuid ühe protsendipunkti madalam võrreldes aprilliga.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud alljärgnevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

 

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisestmai 2014aprill 2014märts 2014
Eesti Energia AS bilansiportfell58,4%58,2%59,7%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell     16,1%

16,0%

15,5%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell     10,2%10,1%9,8%
     sh VKG Energia osakaal 2,7%2,6%2,7%
     sh 220 Energia OÜ Energia osakaal     1,7%1,8%1,9%
     sh TS Energia OÜ osakaal     1,2%1,1%1,2%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal    1,0%1,2%1,2%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,8%0,8%0,7%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,3%0,3%0,3%
     sh ELVESO AS osakaal0,2%0,2%0,2%
     sh Starman AS osakaal0,1%0,2%0,2%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell6,7%6,7%6,5%
     sh Imatra Elekter AS osakaal1,7%1,8%1,9%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell1,9%2,2%2,0%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell1,9%1,8%1,7%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell4,8%5,0%4,8%