Dashboard!

Moody’s hindas Eleringi pikaajalisi võlakohustusi reitinguga A3

25.05.2011 13:12

Rahvusvaheline krediidireitingu agentuur Moody’s omistas täna Eleringile pikaajaliste võlakohustuste reitingu A3, väljavaatega stabiilne. Reiting A3 näitab Eleringi finantstugevust ja toetab ettevõtte ülesannete täitmist energia varustustuskindluse tagamiseks vajalike strateegiliste investeeringute teostamisel. Eesti riigi reiting on kaks astet kõrgem ehk A1.

Eleringile omistatud reiting A3 kajastab ettevõtte madalat äririski, kuna elektri ülekandesüsteemi juhtimine toimub reguleeritud turul. Reiting A3 peegeldab samuti Eleringi mahukat investeeringute kava kogusummas 475 miljonit eurot aastatel 2011-2015, mis on seotud ülekandevõrgu arendamise, ülepiiriliste ühenduste rajamise ja avariireservjaamade ehitamisega.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi: „Moody’se antud reiting suurendab Eleringi rahvusvahelist nähtavust ja usaldusväärsust. Reiting A3 kajastab selgelt Eleringi edukat ja stabiilset tegutsemist alates ettevõtte eraldumisest Eesti Energiast 2010. aasta jaanuaris. Reiting aitab kaasa Eleringi investeeringute kava täitmisele perioodil 2011-2015.“

Moody’se poolt väljaantavad reitingud kategooriast Baa1 ülespoole loetakse kõrgekvaliteedilisteks ehk investoritele huvipakkuvaks ja kindlustunnet andvaks. Moody’s on andnud reitingu üle 50-le reguleeritud turul tegutsevale elektri- ja gaasivõrgule.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.