Dashboard!

Metallivargad ohustavad Eesti varustuskindlust

10.06.2008 11:03

Metallivaraste süül langes eile, 9. juuni päeval rivist välja kaks Põhivõrgule kuuluvat 330 kV liini, mis ühendavad Narva elektrijaamu Tallinnaga.

Kohtla–Järve lähedal olid metallivargad eemaldanud Balti–Kiisa õhuliini mastide tugevdusvinklid, mille tagajärjel lükkas tugev tuul ühe masti kõrvalpaikneva liini peale ja välja lülitusid kaks nii Tallinna kui ka Estlinki merekaablit varustavat õhuliini. "Tegu oli äärmiselt ohtliku, kuid sel korral siiski õnneliku juhtumiga. Metallivargad seadsid oma tegevusega tõsisesse ohtu nii iseenda kui ka möödakäijate elud, rääkimata pea poole Eesti elektrivarustuskindlusest," võttis toimunu kokku Põhivõrgu liinide ekspert Väino Milt. "Elektrivarustuse säilitamise nimel tegid tubli tööd nii Põhivõrgu töötajad kui ka meie koostööpartnerid, kes sündmuskohale kiirelt appi jõudsid," lisas Milt tänusõnu nende aadressil, kes operatiivselt sündmuse tagajärgi likvideerima asusid. Murdunud liinimasti asusid Empoweri töömehed koheselt demonteerima ning kukkunud masti alt vabastatud liin õnnestus uuesti töösse viia juba järgmise päeva esimestel öötundidel. Rikutud liinimastide taastamine on lähipäevade küsimus. Algse hinnangu kohaselt ulatub metallivaraste süül põhjustatud materiaalne kahju ligi 400 000 kroonini. Viimase viie aasta jooksul on metallivargad käinud Põhivõrgu elektriseadmete kallal kokku ligi kümnel korral. Kuna iga seesugune intsident seab lisaks materiaalse kahju tekitamisele suurde ohtu ka eestimaalaste varustatuse elektriga, palume olla tähelepanelikud ka elanikel endil. Kui märkate elektriliinide lähistel kahtlast tegevust, palume anda sellest teada. Infot võib anda nii otse Põhivõrku kui ka politseile. Samuti võetakse teateid vastu Eesti Energia klienditelefonidel 1343 ja 1545.