Dashboard!

Uudisvoog:

30.05.2016 / Kutse infopäevale

Elering AS korraldab väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanked partnerite leidmiseks järgmiseks neljaks (4) aastaks: Alajaamade hoolduse raamhange - alajaamade hoolduse ja lülitamiste teenusel Liinide...


Maagaasi ülekandevõrk

Põhjamaad
reaalajas

Tarbimine ja tootmine Eestis

Andmed uuenevad iga 10 minuti järel

sh tuuleenergia
80.1 MW
Tarbimine
689.7 MW
Tootmine
856.5 MW