Dashboard!

Uudisvoog:

27.06.2016 / Baltikumi bilansivastutuse avalik konsultatsioon

Elering koos Läti ja Leedu süsteemihalduritega Augstsprieguma tīkls ja Litgrid annab teada ja kutsub turuosalisi osalema Baltikumi bilansiselgituse ja standard reguleerimistoote harmoniseerimise avalikul konsultatsioonil.


Maagaasi ülekandevõrk

Põhjamaad
reaalajas

Tarbimine ja tootmine Eestis

Andmed uuenevad iga 10 minuti järel

sh tuuleenergia
32.4 MW
Tarbimine
650.1 MW
Tootmine
788.3 MW