Dashboard!

Mandri ja Muhu vahel viidi töösse Eesti esimene 110-kilovoldine elektri merekaabel

30.09.2015 15:52

Elering pingestas mandri ja Muhu saare vahel uue 110-kilovoldise elektri merekaabli, mis on Eestis esimene sellisel pingeastmel olev merekaabel ning see peab tagama senisest parema elektri varustuskindluse saartel.

Virtsu- Võiküla vahelise merekaabli töösse viimisega lõppes edukalt esimene etapp Lääne-Eesti saarte elektrivarustuskindluse parandamise plaanidest. Saarte varustuskindluse tõstmise plaan näeb tulevikus ette veel teisegi 110-kilovoldise merekaabli paigaldamist Suurde väina, samuti Muhu ja Saaremaa vahelise kaabliühenduse rajamist lisaks olemasolevale õhuliinile. Järgmise sammuna Saaremaa ja Hiiumaa elektri varustuse tugevdamise plaanist renoveerib Elering Saaremaal Leisi alajaama.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on uus merekaabel saarte varustuskindluse tõstmisel määrava tähtsusega. “Elektriühenduste parandamine Lääne-Eesti saartega on olnud Eleringi jaoks prioriteetne, kuna senised merekaablid on täielikult amortiseerunud. Nüüd on ilmselgelt saarte elektrivarustuse tagamise kõige suurem risk seotud Väikse väina tammil oleva õhuliiniga, mis tuleb esimesel võimalusel dubleerida kaabelliiniga Muhu ja Saaremaa vahel ,” lausus Veskimägi.

Kaabli kogupikkus on kaheksa kilomeetrit ja see paigaldati ühes tükis.  Võimalike vigastuste vältimiseks paigaldati kaabel pinnasesesse. Uue kaabli eeldatav tööiga on 40 aastat.

Töö maksumuseks kujunes riigihanke tulemusena 9,4 miljonit eurot.