Dashboard!

Mais ulatus maagaasi import 22 miljoni kuupmeetrini

20.06.2016 08:52

Mais imporditi Eestisse maagaasi 22,42 miljonit kuupmeetrit ehk 21,2 protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Leedust imporditud gaasi kogus oli mais 2,1 miljonit kuupmeetrit, moodustades koguimpordist 9,5 protsenti. Ülejäänud gaas osteti Gazpromilt ja tarniti Läti maa-alusest mahutist.  

Leedu gaasibörsil GET Baltic oli keskmine hind maikuus 16,57 eurot megavatt-tunni kohta. Soome gaasibörsil Kaasupörssi olid eelmisel kuul võrreldavad gaasihinnad vahemikus 12,34-14,14 eurot megavatt-tunni kohta.

Kogu mais imporditud maagaas sisenes Eestisse Karksi kaudu ning gaasi kogus kõikus vahemikus 0,52-1,03 miljonit kuupmeetrit ööpäevas. Piiriülestes gaasitarnetes häireid ei esinenud.

Eleringi poolt osutatud maagaasi võrguteenuse maht oli maikuus 22,29 miljonit kuupmeetrit. Sellest suurimale maagaasi jaotusvõrgule – AS Gaasivõrgud – osutatud teenuse maht oli 19,2 miljonit kuupmeetrit ehk 86 protsenti kogumahust.

Ülekandetorustiku arvestuslik gaasi mahuvaru kasvas aastases võrdluses 16,4 protsenti 4,9 miljoni kuupmeetrini. Aprilliga võrreldes kasvas mahuvaru alla ühe protsendi.

Kagu-Eestit läbivas maagaasi transiittorustikus liikus mais Lätist Venemaale 40,76 miljonit kuupmeetrit gaasi. Läti Inčukalnsi maa-alune hoidla oli maikuu lõpu seisuga täidetud 12,6 protsendi ulatuses.