Dashboard!

Maikuus alanes elektri börshind kõikides NPS-i hinnapiirkondades

20.06.2013 08:39

Põhjamaade elektribörsil Nord Pool Spot (NPS) alanes maikuus soojemate ilmade tulekuga elektrienergia hind aprilliga võrreldes kõikides NPS hinnapiirkondades, sealhulgas Balti riikides.

NPS süsteemihind langes mais 20 protsendi võrra 36,87 euroni megavatt-tunni kohta. Langust toetas lisaks tarbimise vähenemisele ka maikuu teisel poolel alanud hüdroreservuaaride kiirem täitumine. Kui maikuu alguses oli hüdroreservuaaride tase 40 protsendi võrra madalam eelmise aasta sama aja tasemest, siis kuu lõpuks oli mahajäämus kahanenud viiele protsendile. Sellest tulenevalt oli Norra maikuus taas elektrienergiat eksportiv elektrisüsteem, samuti oli eksportiv süsteem Rootsi.

Maikuus oli NPS Eesti hinnapiirkonnas elektrienergia hind 37,14 eurot megavatt-tunni kohta, olles ligikaudu samal tasemel NPS Soome ja ka NPS süsteemihinnaga. NPS ELE ja Leedu hinnapiirkonnas oli hind vastavalt 39,76 ja 42,72 eurot megavatt-tunni kohta. Viimased olid ühtlasi Põhjamaade elektribörsi kõrgeimad hinnad eelmisel kuul. NPS Eesti hinnapiirkonnas langes hind kuises võrdluses 14 protsenti, NPS ELE-s 10 ja NPS Leedu hinnapiirkonnas 5 protsenti.

Maikuu esimesel poolel oli Läti eksportiv elektrisüsteem, kuid kuu teises poolel alanes hüdroreservuaaride tase, mistõttu langes tootmine allpoole tarbimise taset. Maikuu kokkuvõttes oli Läti siiski eksportiv elektrisüsteem ning tootmine ületas siseriikliku tarbimise 36 protsendi võrra. Leedus siseriikliku tarbimise katteks toodetud elektrienergia kogus langes soodsama impordivõimaluse tõttu Lätist ning tootmine moodustas 19 protsenti siseriiklikust tarbimisest.

Kogu maikuu jooksul esines ülekandevõimsuste puudujääk Eesti ja ELE piirkonna vahel 33 tunnil (aprillis 66 tunnil). Eesti ja Soome hinnad olid maikuus 79 protsendil ajast ehk 586 tunnil võrdsed ja ülekandevõimsuste puudujääki Eesti-Soome ühendusel EstLink neil tundidel ei olnud. Eelmise kuu alguses oli EstLinki võimsusvoog suunatud Eestist Soome, kuna Põhjamaade hüdroenergia tase oli aasta madalaim. Alates kuu keskpaigast muutus võimsusvoog Põhjamaade suurenenud hüdroenergia kättesaadavuse tõttu vastupidiseks.

Maikuus kasvas NPS Eesti päevasisesel turul ostetud kogus ligi 40 protsenti rekordilise 18,4 gigavatt-tunnini.

Süsinikdioksiidi emissioonikvootide hinnad on alates aasta algusest püsinud madalal tasemel, toetades fossiilkütustel põhinevate elektrijaamade konkurentsivõimet. Maikuus liikusid kvootide hinnad vahemikus 2,87-3,91 eurot tonni kohta.

Eestisse imporditud maagaasi hind on püsinud Eleringi hinnangul viimastel kuudel stabiilselt ligikaudu 33 euro juures megavatt-tunni kohta. Maikuu hind oli kahe eurosendi võrra kõrgem aprillikuu hinnast ning kuu keskmiseks hinnaks kujunes 32,95 eurot.

Nasdaq OMX Commodities turul toimunud finantstehingute põhjal kujunes selle aasta viimase kvartali elektri süsteemihinnaks 40,3 eurot ja 2014. aasta esimeses kvartalis 42,1 eurot megavatt-tunni kohta.

Mai täispika elektrituru kokkuvõttega saab tutvuda siin.