Dashboard!

Mai elektritarbimine oli mullusest suurem

01.07.2011 10:58

Mai elektritarbimine kasvas võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2%. Eestis toodeti mais elektrit ligi poole võrra (44%) meie sisetarbimisest enam ja valdavalt müüsid meie elektritootjad Soome ja Leetu.

Kokku toodeti elektrit mais 847 GWh, mis jääb eelmise aastaga samale tasemele.
Kuigi võrreldes eelmise kuuga langes Läti elektritootmine hüdroenergia osakaalu vähenemise tõttu ligi 30% võrra, jäi Läti kuu kokkuvõttes siiski eksportivaks elektrisüsteemiks (+103 GWh). Aastatagusega võrreldes kasvas Läti elektritootmine 9% võrra.

Samal ajal vähenes Leedus tootmine võrreldes maiga 2010 36% võrra, mis tõi kaasa viimaste aegade suurima elektritarbimise defitsiidi. Oma tarbimise katmiseks vajalik elekter osteti 66% ulatuses Venemaalt. Elektritootmisvõimsusi on Leedus kokku 3,7 GW ulatuses, mis võimaldaks katta täielikult nende sisetarbimise. Tootmine Leedu gaasiküttel elektrijaamades on tänase hinnataseme juures oluliselt kulukam kui elektri importimine.

Elektrikaubanduses eksporditi maikuus elektrit Eestist enim Soome, mis moodustas kogu ekspordist 55%. Eksport Leetu moodustas 30% ning Lätti 15%. Maikuus imporditud elektrist tuli 53% Lätist, 46% Leedust ja 1% Soomest.

Võrreldes aastataguse perioodiga, suurenes elektri kaubanduslik eksport 10% võrra, moodustades 362 GWh, ning import suurenes 57% võrra, moodustades 108 GWh.

Pikemat kokkuvõtet on võimalik lugeda siit.