Dashboard!

Maavarade kaevandamine ja kuivenduskraavide rajamine

Antud tegevuse teostamiseks tuleb kindlasti esitada taotlus elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks. Kruusa- või liivakarjääride rajamisel tuleb kaitsevööndis töötamise loa saamiseks tagada:

  • ohutus töömasinate ja mehhanismidega töötamisel;
  • juurdepääs mastidele hooldustehnikaga nii kaevetööde ajal kui ka pärast seda;
  • masti maanduspaigaldiste säilivus ja terviklikkus.

Vastava kooskõlastuse taotlemisel palume esitada asjakohased joonised ja skeemid, millest tuleb edasiste tööde käigus kinni pidada.