Dashboard!

Maaomanikele

Eleringi 110 – 330 kV liinid asuvad väga paljude kinnistuomanike maadel. Seadusandlusega on reguleeritud nende talumiskohustus ja talumise eest tasu maksmise kord, samuti elektriohust lähtuvalt kinnistuomaniku ning liini valdaja õigused, kohustused ja piirangud liini kaitsevööndis tegutsemisel.

Teame, et hooldustööd põhjustavad kinnistuomanikele tahes-tahtmata mõningaid ebamugavusi ning toimetame viisil, et need oleks minimaalsed. Loodame vastastikusele mõistvale suhtumisele ja heale koostööle, et tagada Eesti elektrisüsteemi tõrgeteta toimimine.

Liini hooldustöid puudutavate küsimuste korral pöörduda:

Põhja piirkond / Enno Bender
Laki 24, 12915 Tallinn
telefon: 715 1310 / fax: 715 1200
e-post: Enno.Bender@elering.ee

Ida piirkond / Urmas Jõesaar
Rakvere 8, 41532 Jõhvi
telefon: 715 6603 / fax: 715 6647
e-post: Urmas.Joesaar@elering.ee

Lääne piirkond / Raimo Klemmer
Papiniidu 5, 80042 Pärnu
telefon: 715 0337 / fax: 449 9253
e-post: Raimo.Klemmer@elering.ee

Lõuna piirkond / Marten Raidma
Teaduspargi 9, 51014 Tartu
telefon: 716 8385 / fax: 716 8380
e-post: Marten.Raidma@elering.ee

Liinide käidu talituse juhataja/ Andrus Veeleid
telefon: 71 51 510
e-post: Andrus.Veeleid@elering.ee


Maaküsimuste ja talumistasude info/ Ene Antik
telefon: 71 51 163
e-post: ene.antik@elering.ee

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Info maaomanikule Infobrošüür maaomanikele, kelle kinnistule jäävad Eleringile kuuluvad 110-330 kV kõrgepingeliinid. 25.04.2017 5805.15 KB

Lisainfo