Dashboard!

Maagaasivõrgu eraldamine energiajulgeoleku aspektist

Eesti Välispoliitika Instituudi poolt koostatud uuringu eesmärgiks oli analüüsida gaasivõrgu omandilise eraldamise otstarbekust energiajulgeoleku ja varustuskindluse seisukohast ning näidata eraldamisega kaasneda võivaid riske.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Maagaasivõrgu eraldamine energiajulgeoleku aspektist Eesti Välispoliitika Instituudi poolt läbi viidud uuring teemal "Eesti maagaasivõrgu eraldamisega seonduvatest poliitilistest ja tarneturvalisuse riskidest" 26.04.2012 225.60 KB