Dashboard!

Lühiskatse Iru alajaamas

21.06.2013 16:08

Ööl vastu 27. juunit orienteeruvalt kell 2.00 toimub Tallinna lähistel Iru alajaamas lühiskatse, et kontrollida Eesti Energiale kuuluva jäätmetel töötava Iru koostootmisjaama vastavust võrgueeskirja nõuetele.

Katse teostamise ajal tekib Läänemaa ja Tallinna piirkonna elektrivõrgus 0,25 sekundi pikkune pinge langus ning lühiskatsest mõjutatud Iru ajamaa osas väheneb pinge nullini.

Tegemist on viienda katsega antud elektrijaama vastavuse kontrollimiseks. Neli eelnevat katset on olnud ebaedukad.

Lühiskatse eesmärk on kontrollida, kas elektrijaama seadmed ja jaam tervikuna suudavad tööd jätkata olukorras, kus elektrivõrgus toimub väliste tegurite, näiteks äikese mõjul või puu langemisel elektriliinile lühis. Katse edukas läbimine annab kindluse, et võimalike häiringute korral elektrisüsteemis suudab jaam tööle jääda ning jätkab elektritarbijate toitmist. Kui elektrijaam häiringu tõttu välja lülituks, võiks see vallandada ahelavarii, mis jätab toiteta suurema hulga tarbijaid.

Elering vabandab elektritarbijate ees lühiskatsest tingitud ebamugavuste pärast.