Dashboard!

Limiteeritud PTR-ide oksjon 2017

Vastavalt kahepoolsele lepingule asub alates 30. novembrist 2016 aastal Elering AS asemel oksjonikorraldajana tegutsema AS "Augstsprieguma tīkls".

Informatsioon oksjonite kohta (sh informatsioon oksjonil osalemise kohta ja oksjonitulemused) on leitavad AS "Augstsprieguma tīkls" veebilehelt siin.

Eesti ja Läti süsteemihaldurid Elering ja Augstsprieguma tīkls (AST) leppisid 2015. aastal kokku üle-euroopaliste piiriülese võimsuse jaotamise harmoniseeritud reeglite (Harmonised Allocation Rules- EU HAR) ning Eesti- Läti piiriüleste reeglite jaoks loodud regionaalse lisa (Regional Annex 9) alusel Eesti ja Läti piirile Limiteeritud PTR-de pakkumises. Mõlemad eelnimetatud dokumendid said heakskiidu Eesti ja Läti regulaatoritelt nagu ka alates 10. oktoobrist 2016 kehtiv Regionaalse lisa muudatus.  

Oksjonikorraldajad pakuvad, väljastavad ja müüvad Limiteeritud PTR-e aasta-, kvartali- ja kuuoksjonitel ning avaldasid 22. juunis 2016 esialgse oksjoni spetsifikatsiooni 2017. aasta oksjoni kalendriga ning kogustega.

Oksjonil osalemiseks vajalikud reeglid on leitavad allolevates failides:
EU HAR (uuendatud)
Muudetud regionaalne lisa (kehtiv alates 10. okt 2016)
Regionaalne lisa (kehtiv kuni 10. okt 2016)