Dashboard!

Ligi 40% esimese kvartali elektritoodangust eksporditi naaberriikidesse

03.05.2011 08:41

Käesoleva aasta I kvartalis toodeti Eestis elektrit 3,3 TWh, mis on võrreldes aastataguse perioodiga 5% enam. Kodumaine elektritoodang ületab sisemaist tarbimist ligi 40 % võrra.

Eesti elektritarbimine vähenes esimeses kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 2% võrra (2379 GWh-ni), languse tõi kaasa soojadest ilmadest põhjustatud ligi 9% võrra väiksem elektritarbimine jaanuaris. Märtsis 2011 kasvas sisemaine elektritarbimine võrreldes aastataguse ajaga Eestis 2% (769 GWh-ni).

Baltikumis tervikuna moodustas elektritootmine I kvartalis 6434 GWh, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6% väiksem.

Lätis kasvas elektrienergia tootmine 1% võrra ning Läti elektrisüsteemi esimese kvartali saldo kujunes 43 GWh-ga positiivseks. Võrreldes aastataguse perioodiga, oli esimeses kvartalis tootmise kasvu aluseks Lätis veebruarikuu, mil Lätis kasvas elektritootmine 21%.

Leedus vähenes elektritootmine aastataguse perioodiga võrreldes 35%, kuna oluline osa Leedu suurima elektrijaama tootmisest asendus impordiga Kaliningradist. Elektri defitsiidi tõttu importis Leedu 49% ulatuses oma tarbimise katmiseks vajalikust elektrienergiast kolmandatest riikidest.

Elektrikaubanduses moodustas 2011. aasta esimeses kvartalis elektri eksport 1128 GWh ja elektri import 189 GWh.

Soome eksporditi elektrit 63% ulatuses koguekspordist, müük Leetu moodustas 24% ning Lätti 13%. Eksporti Soome soodustasid Põhjamaade kõrged elektrihinnad, mille peamise põhjusena võib välja tuua külmalaine pikemaajalise jätkumise, avariid Põhjamaade ülekandevõrkudes ning samas ka alanenud hüdroreservuaaride tase Skandinaavias. Läti suurveeperioodi algus tingis I kvartali lõpus elektrihindade alanemise BaltPool elektribörsil.

Koguimpordist moodustas Läti 57% ja Leedu 43%. Soomest seoses sealse energia kõrgema hinnaga elektrit aasta esimese kolme kuu jooksul ei imporditud.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Elektrisüsteem I kvartal 2011 20.07.2011 337.26 KB