Dashboard!

Lepingute alusel ostetud elektri osakaal kerkis aprillis 88 protsendile

27.05.2013 12:53

Avatud turu lepingute alusel ostetud elektri kogus kasvas aprillikuus 88 protsendile kogu ostetud elektri kogusest ning üldteenust kasutavate tarbimiskohtade arvele langes 12 protsenti elektrikogusest.

Märtsis oli üldteenuse kasutajate osakaal elektri koguse järgi veel 13 protsenti.

Sõlmitud elektrilepingute arvestuses oli üldteenus aprilli lõpus kasutusel 28 protsendil tarbimiskohtadest ning elektrileping oli olemas vastavalt 72 protsendil tarbimiskohtadest.

Sõlmitud elektrilepingutest olid 81 protsenti tähtajalised ja ülejäänud 19 protsenti tähtajatud.

Kliente, kes on otsustanud vahetada müüjat ning kellel hakkas mai algusest kehtima leping uue elektrimüüjaga, oli 627.
Bilansihaldurite turuosad olid elektri koguste järgi (koos üldteenuse korras tarbitud elektriga) esialgsetel andmetel järgmised:

Bilansihaldurite turuosad

Aprill 2013Märts 2013Veebruar 2013

Eesti Energia AS bilansiportfell

sh VKG Energia

71,6%

1,0%

73,4%

2,2%

72,5%

1,2%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell 12,2%10,6%10,8%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

sh 220 Energia OÜ

sh TS Energia OÜ

sh VKG Elektrivõrgud OÜ

sh Sillamäe SEJ AS

sh AS Loo Elekter

8,7%

1,7%

1,2%

1,2%

0,7%

0,2%

8,3%

1,7%

1,3%

1,3%

0,7%

0,2%

8,4%

1,7%

1,3%

1,2%

0,7%

0,2%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

sh Imatra Elekter AS

sh Eesti Gaas AS

2,4%

1,4%

0,1%

2,7%

1,6%

0,1%

2,6%

1,6%

0,2%

Elektrimüügi AS bilansiportfell 1,2%1,1%1,2%
Eleringi poolt võrgukadude katteks ostetud elektrienergia 4,0%4,0%4,5%