Dashboard!

Lembit Vali rääkis Energiafoorumil elektriturust

05.05.2008 02:00

Täna, 5. mail esines Põhivõrgu juhatuse esimees Lembit Vali Eesti Energia energianädala avaürituseks olnud Energiafoorumil. Seekordne foorum kandis pealkirja Kuidas teha elektriturgu?

Vali ettekanne andis lühikese ülevaate sellest, millist rolli Põhivõrk elektriturul kannab, mis on täna juba turu tekkeks meie riigis olemas ning mis tuleb kindlasti veel ära teha enne, kui saame rääkida vabast ja hästi toimivast elektriturust. Samuti tutvustas Vali neid projekte, mis juba on siinse regiooni põhivõrguettevõtjate poolt elektrituru ettevalmistamiseks algatatud. Põhivõrk on elektriturul elektrit üle kandev ja sellega kauplemist võimaldav turuplats. Turuplatsina peab Põhivõrk juhtima elektriülekande piiranguid võrgus ja turul, korraldades turuosaliste vahel ülekandevõimsuste oksjoneid. Samuti peab Põhivõrk tagama turu vajadustele vastava ülekandevõrgu olemasolu ning jälgima turureeglite täitmist kõigi turuosaliste poolt. Elektrituru toimimiseks on täna Eestis olemas nii mõndagi – meil on olemas huvitatud turuosalised (tootjad, bilansihaldurid, kauplejad  ja tarbijad), samuti on olemas ühine tahe luua efektiivselt toimiv avatud turg. Turust rääkides peame aga silmas pidama, et avatud elektriturg ei saa kunagi vaid riigi piires toimima, tingimata peab turuplats olema suurem (Baltikumi hõlmav, veelgi suurem?). Seetõttu on hea koostöö naaberriikide põhivõrguettevõtjate vahel elektrituru arendamiseks ülioluline.  Tõhusaks elektrituru toimimiseks avatud turul on paljud eeltingimused tänaseks täidetud, kuid mitmed võtmekohad peavad lähiaastatel veel paika saama. Üheks prioriteediks peab tõusma ühtsete turureeglite väljatöötamine erinevates riikides. Tööle tuleb saada elektribörs ning kujundada ühine seisukohast Euroopa Liidu välistest riikidest tuleva elektri suhtes. Samuti peaks saama lähiaastail täiendust välisühenduste võimsus ning ka turuosalisi peaks tulema juurde, et kriitiline mass tegijaid turul kokku saada. Kuigi paljud otsused elektrituru efektiivse toimimise tagamiseks on täna veel tegemata, on piirkonna põhivõrgud algatanud juba mitu sellesuunalist tegevust. Märkimist väärib: Nord Pooli laienemine Baltikumi, põhivõrkude ja regulaatorite töörühma Mini-Foradel ühtsete turureeglite väljatöötamine, Nordeli ja Baltso ühisuuring uute ühenduste loomiseks, Estlink2 eeluuringud, Harku-Riia liinitrassi uuringud, Poola-Leedu ja Leedu-Rootsi alalisvoolu ühenduste uuringud ja siseriiklike võrkude arendus vastavalt turu vajadustele.