Dashboard!

Leedust imporditud gaasi osakaal oli juulis 9,8 protsenti

18.08.2016 11:38

Leedust Eestisse imporditud maagaasi osakaal oli juulikuus 9,8 protsenti koguimpordist.

Eelmisel kuul imporditi Eestisse maagaasi kokku 16,8 miljonit kuupmeetrit. Leedust ostetud gaasi kogus oli 1,6 miljonit kuupmeetrit. Sealt importis eelmisel kuul gaasi üksnes Eesti Energia. Ülejäänud Eestisse jõudnud maagaas pärines Gazpromilt.

Leedu gaasibörsil GET Baltic oli kauplemine eelmisel kuul passiivne ja tehingud toimusid valdavalt hinnaga 15,26 eurot megavatt-tunni kohta, Soome Kaasupörssil liikus võrreldav hind vahemikus 13,50-17,91 eurot.

Imporditud maagaas sisenes Eestisse Karksi ja Värska kaudu ning gaasi kogus kõikus vahemikus nullist kuni 0,8 miljoni kuupmeetrini ööpäevas. Piiriülestes gaasitarnetes häireid ei esinenud.

Eleringi poolt osutatud võrguteenuse maht langes möödunud aasta juuliga võrreldes kaheksa protsenti 17 miljoni kuupmeetrini. Suurimale maagaasi jaotusvõrgu – AS Gaasivõrgud – osakaal oli ülekandeteenuse osutamisel ligi 83 protsenti. Ülekandetorustiku arvestuslik mahuvaru kasvas aastases arvestuses kolmandiku ja kuises arvestuses vähenes seitse protsenti, moodustades juuli lõpus 4,6 miljonit kuupmeetrit.

Kagu-Eestit läbiva transiittorustiku kaudu liikus juulis Venemaalt Lätti 391,7 miljonit kuupmeetrit maagaasi. Eelmise aasta sama kuuga võrreldes vähenes transiidimaht ligi 30 protsenti.

Lätis paikneva maa-aluse gaasihoidla täitmine algas 8. juunil ja juulikuu lõpu seisuga on mahuti täidetud 32 protsendi ulatuses.