Dashboard!

Läti hüdroenergia tõi aprillis Eesti hinnapiirkonnas elektrihinnad alla

20.05.2011 12:40

Läti suurvesi ja sellest lähtunud hüdroelektrijaamade toodangu märkimisväärne kasv avaldas Nord Pool Spot elektribörsi Eesti hinnapiirkonna aprilli elektrihinnale olulist mõju. Aprilli esimesel nädalal alanud Daugava veetaseme tõus saavutas oma tipu aprilli teises pooles ja tõi võrreldes märtsiga kaas elektriimpordi 28 kordse kasvu.

Odavama hüdroenergia pakkumine turule vähendas oluliselt Eesti siseriiklikku tootmist ja NPS Eesti hinnapiirkonnas Eesti turuosaliste poolt müüdavaid koguseid.

Kokku langes aprilli esimesel kümnel päeval NPS Eesti päeva keskmine hind pea poole võrra (53 EUR/MWh-lt 27,44 EUR/MWh-le) ning aprilli keskmiseks hinnaks kujunes 40,32 EUR/MWh, mis on 7,52 EUR/MWh (-15,7%) võrra madalam märtsikuisest hinnast.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on aprillis toiminud elektrihinna langus NPS Eesti hinnapiirkonnas parim näide sotsiaalmajanduslikust kasust Eesti tarbijatele, kui elektrisüsteemid on piisavalt ühendatud ja on organiseeritud efektiivne turukorraldus riikide vahel. „Väited, mis oponeerivad riikidevaheliste ühenduste ehitamist ja elektrituru arendamist ei ole tõsiseltvõetavad. Ühiskonnale ei ole sotsiaalmajanduslikult kallimat lahendust, kui isoleeritud väike elektrisüsteem, mis põhineb ühel tootjale ja ühel kütusele. Laiema Eesti majandusarengu seisukohalt ei ole selline lähenemine Euroopa Liidus jätkusuutlik,“ lisas Veskimägi.
Läti oli aprillis tervikuna eksportiv elektrisüsteem. Eesti hinnapiirkonda imporditi Lätist 127 GWh elektrienergiat. Eesti hinnapiirkonnast Leetu ostetud kogus suurenes peaaegu kolm korda (15 GWh) , import Leedust vähenes 60% (24 GWh-le.). Aprillis toimus ka pärast novembrikuud esimest korda import Soomest 1,4 GWh ulatuses. Eksport Soome vähenes märtsiga võrreldes vaid 6% (245 GWh-ni), kuna jätkuvalt oli suur vahe Eesti ja Soome hinnapiirkonna hindade vahel.

Põhjamaade hüdroreservuaaride täituvus oli väga hea ning isegi kõrgem, kui eelneval aastal samal ajal. Tänu hüdroreservuaaride täituvusele, langes ka NPS Süsteemi hind 10 EUR/MWh.