Dashboard!

Lasnamäe-Ülemiste 110 kV kaablid on paigaldatud

09.02.2009 02:08

9. veebruaril võttis Põhivõrk OÜ ehitajalt vastu Lasnamäe - Ülemiste 110 kV kaabelliini, millel on kasutatud Eestis esmakordselt cross-bonding tehnoloogiat. Projekti kogumaksumus oli ligi 41 miljonit krooni.

110 kV kaabelliini paikneb 3130 meetri ulatuses Tallinna Ülemiste 110/35/6 kV alajaama ning Lasnamäe 110/10/6 kV alajaama vahel, suures osas paralleelselt Peterburi maanteega. Kaabeliin on kogu trassi ulatuses paigaldatud torudesse, mis paiknevad kuni 5 meetri sügavusel paeses pinnases. „Suur osa kaablitrassi ettevalmistustöödest (ca 72% trassi pikkusest) teostati kinnisel meetodil, kasutades horisontaalse suundpuurimise tehnoloogiat, mis tegi projekti keerulisemaks“, selgitas OÜ Põhivõrk projektijuht Reigo Haug. Kaabelliini läbiva nimivoolu 880A saavutamiseks on kasutatud alumiinium soonelist XLPE isolatsiooniga kaablit ristlõikega 1200 mm2 (ühe soone läbimõõt on 8,5 cm). Lasnamäe-Ülemiste kaabelliin tagab Ülemiste alajaamale sõltumatu kahepoolse toite, tõstes seeläbi märkimisväärselt kesklinna ja Ülemiste piirkonna tarbijate (Tallinna lennujaam, Ülemiste veepuhastusjaam jt) varustustuskindlust. Samuti tugevdab uus liin kogu Tallinna elektrisüsteemi töökindlust, luues täiendava ühenduse Tallinna linna ida- ja lääneosa vahele. „Kaablitrassi ehitus ja kaabli paigaldus pakkus meie peatöövõtjale tõsiseid väljakutseid, millega tuldi hästi toime“, hindas OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali ehitaja tööd. Leping Lasnamäe-Ülemiste 110 kV kaabli paigaldamiseks AS-ga Elektriteenused sõlmiti 31.augustil 2007 ning kaabelliin pingestati 22.jaanuaril 2009. Tellija nimel allkirjastasid üleandmise – vastuvõtmise akti OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali ja juhatuse liige Kalle Kilk ning ehitaja esindajana Eesti Energia Võrguehituse AS (endise nimega AS Elektriteenused) juhataja Mait Kesküll.